Health

အစားအစာ မသန္႔ရွင္းမႈေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားေသာ အူေရာင္ျခင္းအေၾကာင္း

၁။ အူေရာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ

မိမိတို႔စားလိုက္ေသာ အစားအစာမ်ားအတြင္းမွ မသန္႔ရွင္းေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားေၾကာင့္ အူမႀကီးနံရံမ်ားေရာင္ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ထိုသို႔ျဖစ္လၽွင္ အူနံရံမ်ားမွ အရည္မ်ား အခၽြဲမ်ား မ်ားစြာထြက္လာ၍ ဝမ္းေလၽွာျခင္း ၊ဝမ္းထဲတြင္ အက်ိအခၽြဲမ်ားသြားျခင္း တို႔ျဖစ္လာသည္၊ နံရံအတြင္းပိုင္းသို႔ ေရာဂါပိုး ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လၽွင္ ဝမ္းထဲ၌ ေသြးပင္ပါလာႏိုင္ပါသည္ ။

၂ ။ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

၇၅ % ခန္႔ေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ မသန္႔ရွင္းေသာ အစားအစာမ်ား ၊ ယင္ေကာင္နားေသာ အစားအစာမ်ား ၊အမွည့္လြန္ေသာအသီးမ်ား ၊ မသန္႔ရွင္းေသာ ေရမ်ားေသာက္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္၍ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ လမ္းေဘးရွိဆိုင္မ်ားသည္ ယင္ေကာင္မ်ားနားေနျခင္း ၊ စားေသာက္ထားၿပီးေသာ ဟင္းခြက္ပန္းကန္မ်ားကို ေသခ်ာစြာမေဆးေၾကာျခင္း၊သို႔မဟုတ္ ဇလံုထဲတြင္ ေရစိမ္ရံုစိမ္ၿပီး ျပန္အသံုးျပဳျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုင္မ်ားမွ လက္လုပ္ခ်ဥ္ မုန္ညင္းခ်ဥ္တို႔သည္ စားသံုးသူတို႔ တစ္ဖတ္ ႏွစ္ဖတ္ပဲစားၿပီးမကုန္လၽွင္ မလႊင္ျ့ပစ္ပဲ ျပန္စုကာ အိုးထဲျပန္ထည့္ၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳၾကျခင္း ၊ ဝက္သားဒုတ္ထိုးဆိုင္ရွိ ငရုတ္ဆီရည္ခြက္တြင္ စုေပါင္းဝိုင္းထိုင္ကာ အတူတကြ ႏိူက္၍ စိမ္စားၾကျခင္း ၊ တြန္းလွည္းျဖင့္ေရာင္းေသာ ယင္တေလာင္းေလာင္း ခ်ဥ္ေပါင္းမ်ားစားျခင္း ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရာင္းခ်သူတို႔၏ ညစ္ပတ္ေသာ လက္သည္းရွည္မ်ားျဖင့္ စားစရာမ်ားအား ပလက္စတစ္လက္အိပ္ မစြပ္ပဲ ဒီအတိုင္းနယ္ဖတ္ကာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အူေရာင္ေစေသာ ေရာဂါပိုးမ်ား ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ကာ ပိုၿပီးအူေရာင္ျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္၊

ပိုဆိုးလာလၽွင္ တိုက္ဖိြိ ုက္ဟုေခၚေသာ အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါ အထိျဖစ္သြားၾကကာ အူေပါက္ျခင္း အူပိတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ ။

အျခားရွားပါးသည့္ ၂၅ % ေသာ အေၾကာင္းတရားမွာ အူမ်ားအားပံ့ပိုးေပးေသာ ေသြးေၾကာမ်ားပိတ္ျခင္း ( Mesentric Vascular Thrommbosis ) ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ခုခံအားတံု႔ျပန္မူ႔ေၾကာင့္ အူေရာင္ျခင္း ( IBS = Irritable Bowel Syndrome ) တို႔ေၾကာင့့္ျဖစ္သည္ ၊ ထိုေရာဂါ ၂မ်ိဳးမွာ အျဖစ္နည္းေသာ္လည္း ျဖစ္လာလၽွင္ အူမ်ားပုတ္သြားကာ အူမ်ားျဖတ္ေတာက္ရသည္အထိ အလြန္ဆိုးဝါးၿပီး အသက္အႏၲရယ္ အထူးရွိပါသည္ ၊ ( ပံုမ်ားကိုၾကည့္ပါရန္ )

၃ ။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

( က ) ဝမ္းဗိုက္တြင္ ခ်က္တစ္ဝိုက္ႏွင့္ ခ်က္ေအာက္ပိုင္း ဘယ္ႏွင့္ ညာတြင္ အရမ္းနာသည္၊ ဗိုက္ေအာင့္သည္ ။

( ခ ) အစားအေသာက္ပ်က္သည္ ၊ အန္ခ်င္သည္ ၊ အန္သည္။

( ဂ ) ဝမ္းအရည္မ်ားမ်ားသြား၍ ဝမ္းေလၽွာျခင္း ။

( ဃ ) ဝမ္းအက်ိအခၽြဲမ်ားသြား၍ ဝမ္းကိုက္ျခင္း ။

( င ) ဝမ္းထဲတြင္ေသြးပါျခင္း ။

( စ ) အဖ်ားတက္ျခင္း ၊ အထက္လန္ေအာက္ေလၽွာျဖစ္ကာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။

၄ ။ မည္ကဲ့သို႔ေရာဂါကို သိႏိုင္ပါသနည္း ။

ဝမ္းထဲတြင္ ေရာဂါပိုးရွိမရွိစစ္ႏိုင္သည္၊ အူလမ္းေၾကာင္းအတြင္း မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး ေရာဂါရွာေဖြျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၅ ။ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား

အလြန္အမင္းအူေရာင္ၿပီး အူမ်ားေပါက္ထြက္ႏိုင္သည္၊ အူပိတ္ျခင္းႏွင့္အူပုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္လၽွင္ အသက္အႏၲရယ္ရွိပါသည္၊ မၾကာခဏအူေရာင္တတ္လၽွင္ ေနာက္ဆံုး၌ အူမႀကီးကင္ဆာ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

၆ ။ ေရာဂါကုသျခင္း

( က ) ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ကုသျခင္း

ေရာဂါပိုးအား တိက်ေသာ ပိုးသတ္ေဆး ပမာဏႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ Dose and Duration တြက္ကာ အျမစ္ျပတ္ရန္ ေသာက္ရပါမည္ ၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း အန္ျခင္း ဝမ္းေလၽွာျခင္း ဝမ္းကိုက္ျခင္း ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း ေအာ္ဂလီဆန္ျခင္း တို႔အတြက္ သင့္ေလၽွာ္ေသာ ေဆးမ်ားေသာက္ရမည္၊ မၾကာခဏဝမ္းေလၽွာ၍ ခႏၶာကိုယ္မွဆံုးရံူးသြားေသာ ဓာတ္ဆားဓာတ္မ်ား Electrolytes မ်ားျပန္ျဖည့္ရန္ဓာတ္ဆားရည္အား ဝမ္းသြားၿပီးတိုင္း လိုအပ္သလို ျပန္ေသာက္ေပးရပါမည္ ။

( ခ ) ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

အူေရာင္ျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေသာ အူေပါက္ျခင္း အူပိတ္ျခင္း အူပုပ္ျခင္းႏွင့္ အူမႀကီးကင္ဆာတို႔ျဖစ္ခဲ့လၽွင္ မျဖစ္မေန ခြဲစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္ ။

( ဂ ) ေနထိုင္မူ႔ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း

ဤ အခ်က္သည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္၊ မသန္႔ရွင္းေသာ ရက္လြန္ေသာအစားအစာမ်ားမစားရန္ ၊အမွည့္လြန္ေသာ သစ္သီးမ်ားမစားရန္ ၊ မသန္႔ရွင္းေသာေရအားမေသာက္ရန္၊ ေရသန္႔မရွိလၽွင္ ေရကိုုက်ိဳခ်က္ၿပီးမွ ေသာက္ရန္ ၊ ယင္နားစာမ်ားအား မစားမိေစရန္ ၊ မသန္႔ရွင္းေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ လမ္းေဘးစာမ်ား မစားမိေစရန္ အထူးသတိျပဳသင့္ပါသည္။

အူေရာင္ေနစဥ္အတြင္း မာေၾကာၾကမ္းတမ္းေသာ အစားအစာမ်ား ဥပမာ ခ်ဥ္ရည္ဟင္း ငါးပိရည္ ငါးေျခာက္ ခ်ဥ္စပ္ဟင္း မ်ား စားသံုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ဆန္ျပဳတ္ ျမဴစြမ္ျပဳတ္ ၾကက္ေပါင္းေခါက္ဆြဲ ဖက္ထုပ္ျပဳတ္ ေပါင္မုန္႔ ကိတ္မုန္႔တို႔အား အိုဗာတင္း မိုင္လို Ensure တို႔ျဖင့္ ေသာက္ႏိုင္ပါသည္၊
အစားအစာမ်ား မျပင္ဆင္မွီေသာ္၄င္း မသံုးေဆာင္မွီေသာ္၄င္း အိမ္သာတက္ၿပီးတိုင္းေသာ္၄င္း လက္ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာသင့္ပါသည္ ။

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ မိုးဦးက်ရာသီလည္းျဖစ္ျခင္း အခ်ိဳ႕ လမ္းေဘးရွိ အစားအေသာက္မ်ားလည္း သန္႔ရွင္းမူ႔အားနည္းျခင္း ၊ ယင္ေကာင္မ်ားေပါမ်ားလာေသာေၾကာင့္ ယင္နားစာမ်ားစားသံုးရာမွ အူေရာင္ျခင္းလူနာမ်ား၊ ေန႔စဥ္မ်ားစြာ ေတြ႕ရွိရပါသည္ ၊ ရိုးရိုးအူေရာင္ျခင္း အပ္ႏွင့္ထြင္းရမည့္ အဆင့္အား ေကာင္းစြာမဆင္ျခင္မိလၽွင္ ပုဆိန္ႏွင့္ေပါက္ရသကဲ့သို႔ အူပိတ္ျခင္း အူပုပ္ျခင္း အူေပါက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ ဤ က်န္းမာေရးစာစုေလးအား ေမတၱာေစတနာေရွ႕ထားကာ မၽွေဝေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ မသန္႔ရွင္းေသာ အစားအစာမ်ားကိုစားသံုးျခင္းမွကင္းေဝးၾကၿပီး ေနေကာင္းက်န္းမာရွိႏိုင္ၾကပါေစ ၊

မိမိတို႔ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားလည္း အသိပညာမ်ားတိုးၿပီး ဆင္ျခင္ကာ က်န္းမာျခင္းလာဘ္တစ္ပါး ျပည့္စံုေစရန္ ထပ္ဆင့္ share ေပးျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္မ်ားယူႏိုင္ၾကပါေစ ။

Unicode

အစားအစာမသန့်ရှင်းမှုကြောင့် အဖြစ်များသော အူရောင်ခြင်းအကြောင်း

၁။ အူရောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ

မိမိတို့စားလိုက်သော အစားအစာများအတွင်းမှ မသန့်ရှင်းသော ရောဂါပိုးများကြောင့် အူမကြီးနံရံများရောင်ခြင်း ဖြစ်သည်၊ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အူနံရံများမှ အရည်များ အချွဲများ များစွာထွက်လာ၍ ဝမ်းလျှောခြင်း ၊ဝမ်းထဲတွင် အကျိအချွဲများသွားခြင်း တို့ဖြစ်လာသည်၊ နံရံအတွင်းပိုင်းသို့ ရောဂါပိုး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လျှင် ဝမ်းထဲ၌ သွေးပင်ပါလာနိုင်ပါသည် ။

၂ ။ ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ

၇၅ % ခန့်သော အကြောင်းတရားသည် မသန့်ရှင်းသော အစားအစာများ ၊ ယင်ကောင်နားသော အစားအစာများ ၊အမှည့်လွန်သောအသီးများ ၊ မသန့်ရှင်းသော ရေများသောက်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ရောဂါပိုးဝင်ရောက်၍ ဖြစ်ပါသည်။

အချို့သော လမ်းဘေးရှိဆိုင်များသည် ယင်ကောင်များနားနေခြင်း ၊ စားသောက်ထားပြီးသော ဟင်းခွက်ပန်းကန်များကို သေချာစွာမဆေးကြောခြင်း၊သို့မဟုတ် ဇလုံထဲတွင် ရေစိမ်ရုံစိမ်ပြီး ပြန်အသုံးပြုခြင်း၊ အချို့ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်များမှ လက်လုပ်ချဉ် မုန်ညင်းချဉ်တို့သည် စားသုံးသူတို့ တစ်ဖတ် နှစ်ဖတ်ပဲစားပြီးမကုန်လျှင် မလွှင်ြ့ပစ်ပဲ ပြန်စုကာ အိုးထဲပြန်ထည့်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုကြခြင်း ၊ ဝက်သားဒုတ်ထိုးဆိုင်ရှိ ငရုတ်ဆီရည်ခွက်တွင် စုပေါင်းဝိုင်းထိုင်ကာ အတူတကွ နိူက်၍ စိမ်စားကြခြင်း ၊ တွန်းလှည်းဖြင့်ရောင်းသော ယင်တလောင်းလောင်း ချဉ်ပေါင်းများစားခြင်း ၊ အမျိုးမျိုးသော ရောင်းချသူတို့၏ ညစ်ပတ်သော လက်သည်းရှည်များဖြင့် စားစရာများအား ပလက်စတစ်လက်အိပ် မစွပ်ပဲ ဒီအတိုင်းနယ်ဖတ်ကာ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ကြခြင်းတို့ကြောင့် အူရောင်စေသော ရောဂါပိုးများ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အလွယ်တကူဝင်ရောက်ကာ ပိုပြီးအူရောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေပါသည်၊

ပိုဆိုးလာလျှင် တိုက်ဖွိ ုက်ဟုခေါ်သော အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ အထိဖြစ်သွားကြကာ အူပေါက်ခြင်း အူပိတ်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည် ။

အခြားရှားပါးသည့် ၂၅ % သော အကြောင်းတရားမှာ အူများအားပံ့ပိုးပေးသော သွေးကြောများပိတ်ခြင်း ( Mesentric Vascular Thrommbosis ) နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ခုခံအားတုံ့ပြန်မူ့ကြောင့် အူရောင်ခြင်း ( IBS = Irritable Bowel Syndrome ) တို့ကြောင့်ဖြစ်သည် ၊ ထိုရောဂါ ၂မျိုးမှာ အဖြစ်နည်းသော်လည်း ဖြစ်လာလျှင် အူများပုတ်သွားကာ အူများဖြတ်တောက်ရသည်အထိ အလွန်ဆိုးဝါးပြီး အသက်အန္တရယ် အထူးရှိပါသည် ၊ ( ပုံများကိုကြည့်ပါရန် )

၃ ။ ရောဂါလက္ခဏာများ

( က ) ဝမ်းဗိုက်တွင် ချက်တစ်ဝိုက်နှင့် ချက်အောက်ပိုင်း ဘယ်နှင့် ညာတွင် အရမ်းနာသည်၊ ဗိုက်အောင့်သည် ။

( ခ ) အစားအသောက်ပျက်သည် ၊ အန်ချင်သည် ၊ အန်သည်။

( ဂ ) ဝမ်းအရည်များများသွား၍ ဝမ်းလျှောခြင်း ။

( ဃ ) ဝမ်းအကျိအချွဲများသွား၍ ဝမ်းကိုက်ခြင်း ။

( င ) ဝမ်းထဲတွင်သွေးပါခြင်း ။

( စ ) အဖျားတက်ခြင်း ၊ အထက်လန်အောက်လျှောဖြစ်ကာ သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။

၄ ။ မည်ကဲ့သို့ရောဂါကို သိနိုင်ပါသနည်း ။

ဝမ်းထဲတွင် ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်နိုင်သည်၊ အူလမ်းကြောင်းအတွင်း မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး ရောဂါရှာဖွေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၅ ။ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ

အလွန်အမင်းအူရောင်ပြီး အူများပေါက်ထွက်နိုင်သည်၊ အူပိတ်ခြင်းနှင့်အူပုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်လျှင် အသက်အန္တရယ်ရှိပါသည်၊ မကြာခဏအူရောင်တတ်လျှင် နောက်ဆုံး၌ အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။

၆ ။ ရောဂါကုသခြင်း

( က ) ဆေးဝါးများဖြင့်ကုသခြင်း

ရောဂါပိုးအား တိကျသော ပိုးသတ်ဆေး ပမာဏနှင့် အချိန်ကာလ Dose and Duration တွက်ကာ အမြစ်ပြတ်ရန် သောက်ရပါမည် ၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း အန်ခြင်း ဝမ်းလျှောခြင်း ဝမ်းကိုက်ခြင်း ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း အော်ဂလီဆန်ခြင်း တို့အတွက် သင့်လျှော်သော ဆေးများသောက်ရမည်၊ မကြာခဏဝမ်းလျှော၍ ခန္ဓာကိုယ်မှဆုံးရူံးသွားသော ဓာတ်ဆားဓာတ်များ Electrolytes များပြန်ဖြည့်ရန်
ဓာတ်ဆားရည်အား ဝမ်းသွားပြီးတိုင်း လိုအပ်သလို ပြန်သောက်ပေးရပါမည် ။

( ခ ) ခွဲစိတ်ကုသခြင်း

အူရောင်ခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သော အူပေါက်ခြင်း အူပိတ်ခြင်း အူပုပ်ခြင်းနှင့် အူမကြီးကင်ဆာတို့ဖြစ်ခဲ့လျှင် မဖြစ်မနေ ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုအပ်ပါသည် ။

( ဂ ) နေထိုင်မူ့ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း

ဤ အချက်သည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်၊ မသန့်ရှင်းသော ရက်လွန်သောအစားအစာများမစားရန် ၊အမှည့်လွန်သော သစ်သီးများမစားရန် ၊ မသန့်ရှင်းသောရေအားမသောက်ရန်၊ ရေသန့်မရှိလျှင် ရေကိုကျိုချက်ပြီးမှ သောက်ရန် ၊ ယင်နားစာများအား မစားမိစေရန် ၊ မသန့်ရှင်းသော ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော လမ်းဘေးစာများ မစားမိစေရန် အထူးသတိပြုသင့်ပါသည်။

အူရောင်နေစဉ်အတွင်း မာကြောကြမ်းတမ်းသော အစားအစာများ ဥပမာ ချဉ်ရည်ဟင်း ငါးပိရည် ငါးခြောက် ချဉ်စပ်ဟင်း များ စားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပြီး ဆန်ပြုတ် မြူစွမ်ပြုတ် ကြက်ပေါင်းခေါက်ဆွဲ ဖက်ထုပ်ပြုတ် ပေါင်မုန့် ကိတ်မုန့်တို့အား အိုဗာတင်း မိုင်လို Ensure တို့ဖြင့် သောက်နိုင်ပါသည်၊
အစားအစာများ မပြင်ဆင်မှီသော်၎င်း မသုံးဆောင်မှီသော်၎င်း အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်းသော်၎င်း လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့် စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောသင့်ပါသည် ။

ယခုရက်ပိုင်းတွင် မိုးဦးကျရာသီလည်းဖြစ်ခြင်း အချို့ လမ်းဘေးရှိ အစားအသောက်များလည်း သန့်ရှင်းမူ့အားနည်းခြင်း ၊ ယင်ကောင်များပေါများလာသောကြောင့် ယင်နားစာများစားသုံးရာမှ အူရောင်ခြင်းလူနာများ၊ နေ့စဉ်များစွာ တွေ့ရှိရပါသည် ၊ ရိုးရိုးအူရောင်ခြင်း အပ်နှင့်ထွင်းရမည့် အဆင့်အား ကောင်းစွာမဆင်ခြင်မိလျှင် ပုဆိန်နှင့်ပေါက်ရသကဲ့သို့ အူပိတ်ခြင်း အူပုပ်ခြင်း အူပေါက်ခြင်းများ ဖြစ်မည်စိုးသောကြောင့် ဤ ကျန်းမာရေးစာစုလေးအား မေတ္တာစေတနာရှေ့ထားကာ မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ မသန့်ရှင်းသော အစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းမှကင်းဝေးကြပြီး နေကောင်းကျန်းမာရှိနိုင်ကြပါစေ ၊

မိမိတို့ချစ်မိတ်ဆွေများလည်း အသိပညာများတိုးပြီး ဆင်ခြင်ကာ ကျန်းမာခြင်းလာဘ်တစ်ပါး ပြည့်စုံစေရန် ထပ်ဆင့် share ပေးခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်များယူနိုင်ကြပါစေ ။