Knowledge

ေရစက္ပါရင္ ဆုံဆည္းရမယ္- ဖူးစာပါရင္ ညားရမယ္- ဝဋ္ေႂကြးပါရင္ ေပးဆပ္ရမယ္-

ေရစက္ပါရင္ ဆုံဆည္းရမယ္- ဖူးစာပါရင္ ညားရမယ္- ဝဋ္ေႂကြးပါရင္ ေပးဆပ္ရမယ္-

အခါတစ္ပါး အရွင္ေမာဂၢလႅာန္ဟာ နတ္ျပည္သို႔ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီရာ တန္ခိုးႀကီးမား ေသာ နတ္သား တစ္ဦးရဲ႕ ဗိမာန္သို႔ေရာက္ေသာ္ ထိုနတ္သားကို ေမးတယ္“အသင္နတ္သား သင္သည္ အဘယ္ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဤႀကီး က်ယ္ ခမ္းနားေသာ နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ သလဲ”လို႔ ေမးပါတယ္။

ထိုအခါနတ္သားက”အရွင္ရား တပည့္ေတာ္ အလႉေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့ ဖူးပါ ဘုရား၊ ဒါေပမယ့္ တပည့္ေတာ္ မွန္တဲ့ စကားကို သာ မလိမ္မညာတမ္း ေျပာဆို ေစာင့္ထိန္းခဲ့ ပါတယ္ ဘုရား။

ထိုမွန္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆို ခဲ့သည့္ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ အခုလို နတ္စည္းစိမ္ကို ခံစား ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား”လို႔ အရွင္ျမတ္အား ေလွ်ာက္ ထားပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ား နတ္သားေျဖၾကားတာ သိၿပီေနာ္။ ဒီေတာ့ မလႉခ်င္ရင္ေန၊ အလႉအတန္းဝါသနာမပါ ရင္ေန သို႔ေသာ္-မိမိသူ တစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ထိခိုက္ နစ္နာေစမည့္ (သို႔မဟုတ္) အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးေစ မည့္ လိမ္ညာ လွည့္ျဖားေျပာဆို ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ ၾကပါေလ။

ဒါဆိုရင္ စာဖတ္သူ မ်ား အလႉ မေပးဘဲ နတ္ခ်မ္းသာ ကို ရရွိ ႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ ကုသိုလ္ကို အဆင့္အတန္း ခြဲၾကည့္ ပါ။ ေပးလႉျခင္းသည္”ဒါနကုသိုလ္”။

မုသားလိမ္ညာ ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္းသည္”သီလကုသိုလ္”။ ဒါန ကုသိုလ္ထက္ သီလ ကုသိုလ္ဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင့္အတန္း ျမင့္တယ္လို႔ သေဘာေပါက္ ရမည္။

ေနာက္အရွင္ျမတ္ဟာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ နတ္ ဗိမာန္ႀကီးပိုင္ရွင္ နတ္သမီးကို ေမးျပန္တယ္- “သင္နတ္သမီး အဘယ္ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ သင္နတ္ သမီး ဤမွ်ေလာက္ေသာ နတ္စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကိုရရွိသလဲ”လို႔ ေမးပါ တယ္ ။

နတ္သမီးက”တပည့္ေတာ္မ တစ္ခါမွ အလႉမျပဳခဲ့ ပါဘူးဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ မလင္ေယာက္်ားေၾကာင့္ အခုလို နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္-အရွင္ ျမတ္က-ဘာေၾကာင့္လဲ ကြယ့္ အေၾကာင္းစုံကိုေျပာ ပါအုံးလို႔ မိန႔္ၾကားလိုက္ေတာ့ နတ္သမီးက”

ဒီလို ပါအရွင္ဘုရား လူ႔ျပည္လူ႔ဌာနတုန္းက တပည့္မဟာ ႏွလုံးသားရဲ႕ အလိုကို ဦးေႏွာက္က မဟန႔္ တား ႏိုင္ခဲ့လို႔၊ မသိစိတ္ရဲ႕အလိုကို သိစိတ္ေတြက မဟန႔္တား ႏိုင္ခဲ့လို႔၊ မိဘေတြ အတန္တန္ တားေနသည့္ ၾကားက “အရက္သမားကိုမွ ခ်စ္ခင္ စုံမက္ လက္ထပ္ ခဲ့ ပါတယ္

ဘုရား” တပည့္ေတာ္မ လင္ေယာက္်ားဟာ အရက္မႈးၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ တပည့္ေတာ္မကို အျပစ္ မရွိမျပစ္ရွာၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ ပါတယ္ ဘုရား။ ထိုအခါ တပည့္ေတာ္မ ကိုယ့္ကိုယ္ ဆုံးမ ပါတယ္-“ေရစက္ ပါရင္ ဆုံဆည္းမယ္၊ ဖူးစာပါရင္ ညားမယ္၊

ဝဋ္ေႂကြး ပါရင္ ေပးဆပ္ ရမယ္လို႔ ဆုံးမၿပီး တပည့္ေတာ္မရဲ႕ လင္ေယာက္်ား အေပၚ အမ်က္ေဒါသမထားဘဲ တပည့္ေတာ္မရဲ႕ ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကာေနခဲ့ပါ တယ္ဘုရား၊

ထိုေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ကုသိုလ္ ေၾကာင့္ တပည့္္ေတာ္မ အခုလို ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနား တဲ့ နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ ရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္”လို႔ အရွင္ ျမတ္အား ေျဖၾကားေလွ်ာက္ ထားပါ တယ္။

စာဖတ္သူ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား နတ္သမီးေျပာ တာ သတိထားေနာ္။ “ေရစက္ပါလို႔ ဆုံဆည္းၾကရ တာ၊ ဖူးစာပါလို႔ ညားၾကတာ၊ ဝဋ္ေႂကြးပါ လာရင္ ေတာ့ ေပးဆပ္ရမွာပဲ ဒါေၾကာင့္ ေဒါသေတြ လႊတ္ ထြက္ မေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾက နတ္ျပည္ေတာ့ေရာက္ ႏိုင္တယ္ေနာ္။

ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ ႏိုင္တာ ဟာ “သမထဘာဝနာ ကုသိုလ္ကို အရယူ လိုက္ တာေနာ္” ေလ်ာ့မတြက္ ထားေလနဲ႔”ဒါန ကုသိုလ္၊သီလ ကုသိုလ္ ေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင့္အတန္းျမင့္ တယ္။

ေနာက္တဖန္ အရွင္ျမတ္ဟာ ႀကံပင္ေတြဝိုင္းရံ ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ ႀကံဥယ်ာဥ္ႀကီး အလယ္မွာ ႀကီးမားေသာ နတ္ဘုံဗိမာန္ႀကီးရဲ႕ ပိုင္ရွင္ နတ္သ မီးကို ေမးျပန္တယ္”နတ္သမီး သင္သည္

အခုလို ႀကံဥယ်ာဥ္ႀကီးနဲ ႔တကြ နတ္ဗိမာန္ နတ္စည္းစိမ္ ကို အဘယ္ေၾကာင္း မႈေၾကာင့္ ရရွိ သလဲ”လို႔ေမး ပါတယ္။
နတ္သမီးက”အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္မ ဟာ ေျပာရမွာေတာင္ ရွက္မိတယ္ ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မရဲ႕ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ဟာ မေျပာပေလာက္ ပါဘူး ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ လူ႔ဘဝတုန္းက အစ္ ကိုျဖစ္က ယာထဲက တပည့္ေတာ္ မစားဖို႔ ခ်ိဳးယူ လာခဲ့တဲ့

ႀကံေခ်ာင္းေလး တစ္ခုကို အိမ္ေရွ႕ဆြမ္း ခံရပ္ႂကြ လာတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးကို ေပးလႉခဲ့ပါတယ္ ဘုရား ထို ကုသိုလ္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ အခုလို နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ ခံစား ရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္ ဘုရား” လို႔ အရွင္ျမတ္အား ေျဖၾကားေလွ်ာက္ ထားပါ တယ္။

စာဖတ္သူတို႔ ဒီနတ္ သမီးေလးေျပာတာ သတိေလး ထားၾကည့္။ စာဖတ္သူမ်ား ဘယ္ေလာက္ အားရွိ စရာေကာင္းလဲ။ စာဖတ္သူတို႔ အလႉဒါနျပဳခဲ့ၾက တာ ႀကံေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္းဘယ္ကမလဲ။ အမ်ား ႀကီး အလႉအတန္းေတြ ျပဳခဲ့ဖူး တယ္ေနာ္။

ဘာမွ အားငယ္စရာ မလိုဘူး ေသရင္ နတ္ျပည္ေတာ့ ေရာက္ႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္-“အလႉဒါနျပဳသည့္အခါမွာ သံဃဒါနျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္၊ သံဃာ့ဂုဏ္ ကို အာ႐ုံျပဳ ၿပီးေတာ့ လႉဒါန္းတတ္ ဖို႔ေတာ့ လိုပါ တယ္၊ သံဃာ-ဆိုသည္မွာ ဒုႆီလ မရွိပါဘူး။

သံဃာအား ရည္မွန္၍ လႉဒါန္း လိုက္ျခင္းသည္- ဟို…ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္က ေကာ႑ညအရွင္ ျမတ္မွစ၍ ယေန႔ဝတ္သည့္ ဦးဇင္း ကိုရင္ အထိပါ ဝင္ပါတယ္။ ထိုထဲတြင္ မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး ေယာက္၊ ဖိုလ္၌ တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္ ပါဝင္ေန ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမတ္ဘုရားက သံဃာ အား လႉဒါန္းျခင္းသည္ အက်ိဳးႀကီးမားတယ္လို႔ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီးအား ေဟာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ တယ္။

စာဖတ္သူမ်ား သံဃာ့ဂုဏ္ကို ဉာဏ္မွာ ရည္မွန္ၿပီးေတာ့ မလႉတန္းတတ္ရင္ “သံဃႆ ေဒမ၊ သံဃႆ ေဒမိ” ဆိုတဲ့ ပါဠိေလးကို ႏႈတ္က ႐ြတ္ဆိုလို႔ လႉဒါန္မႈျပဳ လိုက္ပါလို႔ အႀကံျပဳပ ါတယ္။

အရွင္ျမတ္ဟာ နတ္ျပည္မွ ဆင္းသက္ ၿပီးေတာ့ ဘုရားျမတ္စြာ ထံ ထို အေၾကာင္းကို သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ ထား တယ္”မွန္ေသာ စကားကို ဆိုကာမွ် ျဖင့္ အမ်က္ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာမွ်ျဖင့္ နတ္စည္း စိမ္းခ်မ္းသာကို ရရွိ ႏိုင္ပါ သလား ဘုရား”တဲ့။

ျမတ္ဘုရားက”ခ်စ္သားေမာဂၢလႅန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ငါဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ေန ရတာလဲ သင့္ကို နတ္ သား နတ္သမီးေတြက ေလွ်ာက္ၾကားၿပီးၿပီ မဟုတ္ လား”ဟုမိန႔္ၾကားၿပီး အရွင္ေမာဂၢလႅာန္အား-

“သစၥံ ဘေဏ န ကုေဇၩာယ်၊ ဒဇၨာ အပၸမၸိ ယာစိေတာ။ ဧေတဟိ တီဟိ ဌာေနဟိ၊ ဂေစၦ ေဒဝါန န သႏၲိေက”။ ။

မွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆို ရာ၏။ အမ်က္ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ ရာ၏။ အေတာင္းလာေသာ သူတို႔အား အနည္း ေလာက္ျဖင့္ျဖင့္ ေပးလႉ ရာ၏။ ဤအေၾကာင္း သုံးပါး တို႔ေၾကာင့္ နတ္ျပည္သို ႔ေရာက္ႏိုင္၏။ဤေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ ခဲ့ပါ တယ္။ စာဖတ္သူမ်ား ဤတရားေဒသနာေတာ္ ကို နာၾကား ဖတ္ရႈ ၿပီးေတာ့ ဓမၼအသိေတြ ရင္ဝယ္ ရွိၾက ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း ဤဓမၼစာစုကို အဆုံးသတ္ လိုက္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္

Credit to original writer

Unicode

ေရစက္ပါရင္ ဆုံဆည္းရမယ္- ဖူးစာပါရင္ ညားရမယ္- ဝဋ္ေႂကြးပါရင္ ေပးဆပ္ရမယ္-

အခါတစ္ပါး အရွင္ေမာဂၢလႅာန္ဟာ နတ္ျပည္သို႔ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီရာ တန္ခိုးႀကီးမား ေသာ နတ္သား တစ္ဦးရဲ႕ ဗိမာန္သို႔ေရာက္ေသာ္ ထိုနတ္သားကို ေမးတယ္“အသင္နတ္သား သင္သည္ အဘယ္ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဤႀကီး က်ယ္ ခမ္းနားေသာ နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ သလဲ”လို႔ ေမးပါတယ္။

ထိုအခါနတ္သားက”အရွင္ရား တပည့္ေတာ္ အလႉေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့ ဖူးပါ ဘုရား၊ ဒါေပမယ့္ တပည့္ေတာ္ မွန္တဲ့ စကားကို သာ မလိမ္မညာတမ္း ေျပာဆို ေစာင့္ထိန္းခဲ့ ပါတယ္ ဘုရား။

ထိုမွန္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆို ခဲ့သည့္ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ အခုလို နတ္စည္းစိမ္ကို ခံစား ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား”လို႔ အရွင္ျမတ္အား ေလွ်ာက္ ထားပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ား နတ္သားေျဖၾကားတာ သိၿပီေနာ္။ ဒီေတာ့ မလႉခ်င္ရင္ေန၊ အလႉအတန္းဝါသနာမပါ ရင္ေန သို႔ေသာ္-မိမိသူ တစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔ ထိခိုက္ နစ္နာေစမည့္ (သို႔မဟုတ္) အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးေစ မည့္ လိမ္ညာ လွည့္ျဖားေျပာဆို ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ ၾကပါေလ။

ဒါဆိုရင္ စာဖတ္သူ မ်ား အလႉ မေပးဘဲ နတ္ခ်မ္းသာ ကို ရရွိ ႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ ကုသိုလ္ကို အဆင့္အတန္း ခြဲၾကည့္ ပါ။ ေပးလႉျခင္းသည္”ဒါနကုသိုလ္”။

မုသားလိမ္ညာ ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္းသည္”သီလကုသိုလ္”။ ဒါန ကုသိုလ္ထက္ သီလ ကုသိုလ္ဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင့္အတန္း ျမင့္တယ္လို႔ သေဘာေပါက္ ရမည္။

ေနာက္အရွင္ျမတ္ဟာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ နတ္ ဗိမာန္ႀကီးပိုင္ရွင္ နတ္သမီးကို ေမးျပန္တယ္- “သင္နတ္သမီး အဘယ္ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ သင္နတ္ သမီး ဤမွ်ေလာက္ေသာ နတ္စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကိုရရွိသလဲ”လို႔ ေမးပါ တယ္ ။

နတ္သမီးက”တပည့္ေတာ္မ တစ္ခါမွ အလႉမျပဳခဲ့ ပါဘူးဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ မလင္ေယာက္်ားေၾကာင့္ အခုလို နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္-အရွင္ ျမတ္က-ဘာေၾကာင့္လဲ ကြယ့္ အေၾကာင္းစုံကိုေျပာ ပါအုံးလို႔ မိန႔္ၾကားလိုက္ေတာ့ နတ္သမီးက”

ဒီလို ပါအရွင္ဘုရား လူ႔ျပည္လူ႔ဌာနတုန္းက တပည့္မဟာ ႏွလုံးသားရဲ႕ အလိုကို ဦးေႏွာက္က မဟန႔္ တား ႏိုင္ခဲ့လို႔၊ မသိစိတ္ရဲ႕အလိုကို သိစိတ္ေတြက မဟန႔္တား ႏိုင္ခဲ့လို႔၊ မိဘေတြ အတန္တန္ တားေနသည့္ ၾကားက “အရက္သမားကိုမွ ခ်စ္ခင္ စုံမက္ လက္ထပ္ ခဲ့ ပါတယ္

ဘုရား” တပည့္ေတာ္မ လင္ေယာက္်ားဟာ အရက္မႈးၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ တပည့္ေတာ္မကို အျပစ္ မရွိမျပစ္ရွာၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ ပါတယ္ ဘုရား။ ထိုအခါ တပည့္ေတာ္မ ကိုယ့္ကိုယ္ ဆုံးမ ပါတယ္-“ေရစက္ ပါရင္ ဆုံဆည္းမယ္၊ ဖူးစာပါရင္ ညားမယ္၊

ဝဋ္ေႂကြး ပါရင္ ေပးဆပ္ ရမယ္လို႔ ဆုံးမၿပီး တပည့္ေတာ္မရဲ႕ လင္ေယာက္်ား အေပၚ အမ်က္ေဒါသမထားဘဲ တပည့္ေတာ္မရဲ႕ ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကာေနခဲ့ပါ တယ္ဘုရား၊

ထိုေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ကုသိုလ္ ေၾကာင့္ တပည့္္ေတာ္မ အခုလို ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနား တဲ့ နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ ရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္”လို႔ အရွင္ ျမတ္အား ေျဖၾကားေလွ်ာက္ ထားပါ တယ္။

စာဖတ္သူ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား နတ္သမီးေျပာ တာ သတိထားေနာ္။ “ေရစက္ပါလို႔ ဆုံဆည္းၾကရ တာ၊ ဖူးစာပါလို႔ ညားၾကတာ၊ ဝဋ္ေႂကြးပါ လာရင္ ေတာ့ ေပးဆပ္ရမွာပဲ ဒါေၾကာင့္ ေဒါသေတြ လႊတ္ ထြက္ မေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾက နတ္ျပည္ေတာ့ေရာက္ ႏိုင္တယ္ေနာ္။

ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ ႏိုင္တာ ဟာ “သမထဘာဝနာ ကုသိုလ္ကို အရယူ လိုက္ တာေနာ္” ေလ်ာ့မတြက္ ထားေလနဲ႔”ဒါန ကုသိုလ္၊သီလ ကုသိုလ္ ေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင့္အတန္းျမင့္ တယ္။

ေနာက္တဖန္ အရွင္ျမတ္ဟာ ႀကံပင္ေတြဝိုင္းရံ ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ ႀကံဥယ်ာဥ္ႀကီး အလယ္မွာ ႀကီးမားေသာ နတ္ဘုံဗိမာန္ႀကီးရဲ႕ ပိုင္ရွင္ နတ္သ မီးကို ေမးျပန္တယ္”နတ္သမီး သင္သည္

အခုလို ႀကံဥယ်ာဥ္ႀကီးနဲ ႔တကြ နတ္ဗိမာန္ နတ္စည္းစိမ္ ကို အဘယ္ေၾကာင္း မႈေၾကာင့္ ရရွိ သလဲ”လို႔ေမး ပါတယ္။
နတ္သမီးက”အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္မ ဟာ ေျပာရမွာေတာင္ ရွက္မိတယ္ ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မရဲ႕ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ဟာ မေျပာပေလာက္ ပါဘူး ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ လူ႔ဘဝတုန္းက အစ္ ကိုျဖစ္က ယာထဲက တပည့္ေတာ္ မစားဖို႔ ခ်ိဳးယူ လာခဲ့တဲ့

ႀကံေခ်ာင္းေလး တစ္ခုကို အိမ္ေရွ႕ဆြမ္း ခံရပ္ႂကြ လာတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးကို ေပးလႉခဲ့ပါတယ္ ဘုရား ထို ကုသိုလ္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ အခုလို နတ္စည္းစိမ္ကို ရရွိ ခံစား ရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္ ဘုရား” လို႔ အရွင္ျမတ္အား ေျဖၾကားေလွ်ာက္ ထားပါ တယ္။

စာဖတ္သူတို႔ ဒီနတ္ သမီးေလးေျပာတာ သတိေလး ထားၾကည့္။ စာဖတ္သူမ်ား ဘယ္ေလာက္ အားရွိ စရာေကာင္းလဲ။ စာဖတ္သူတို႔ အလႉဒါနျပဳခဲ့ၾက တာ ႀကံေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္းဘယ္ကမလဲ။ အမ်ား ႀကီး အလႉအတန္းေတြ ျပဳခဲ့ဖူး တယ္ေနာ္။

ဘာမွ အားငယ္စရာ မလိုဘူး ေသရင္ နတ္ျပည္ေတာ့ ေရာက္ႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္-“အလႉဒါနျပဳသည့္အခါမွာ သံဃဒါနျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္၊ သံဃာ့ဂုဏ္ ကို အာ႐ုံျပဳ ၿပီးေတာ့ လႉဒါန္းတတ္ ဖို႔ေတာ့ လိုပါ တယ္၊ သံဃာ-ဆိုသည္မွာ ဒုႆီလ မရွိပါဘူး။

သံဃာအား ရည္မွန္၍ လႉဒါန္း လိုက္ျခင္းသည္- ဟို…ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္က ေကာ႑ညအရွင္ ျမတ္မွစ၍ ယေန႔ဝတ္သည့္ ဦးဇင္း ကိုရင္ အထိပါ ဝင္ပါတယ္။ ထိုထဲတြင္ မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး ေယာက္၊ ဖိုလ္၌ တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္ ပါဝင္ေန ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမတ္ဘုရားက သံဃာ အား လႉဒါန္းျခင္းသည္ အက်ိဳးႀကီးမားတယ္လို႔ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီးအား ေဟာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ တယ္။

စာဖတ္သူမ်ား သံဃာ့ဂုဏ္ကို ဉာဏ္မွာ ရည္မွန္ၿပီးေတာ့ မလႉတန္းတတ္ရင္ “သံဃႆ ေဒမ၊ သံဃႆ ေဒမိ” ဆိုတဲ့ ပါဠိေလးကို ႏႈတ္က ႐ြတ္ဆိုလို႔ လႉဒါန္မႈျပဳ လိုက္ပါလို႔ အႀကံျပဳပ ါတယ္။

အရွင္ျမတ္ဟာ နတ္ျပည္မွ ဆင္းသက္ ၿပီးေတာ့ ဘုရားျမတ္စြာ ထံ ထို အေၾကာင္းကို သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ ထား တယ္”မွန္ေသာ စကားကို ဆိုကာမွ် ျဖင့္ အမ်က္ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာမွ်ျဖင့္ နတ္စည္း စိမ္းခ်မ္းသာကို ရရွိ ႏိုင္ပါ သလား ဘုရား”တဲ့။

ျမတ္ဘုရားက”ခ်စ္သားေမာဂၢလႅန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ငါဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ေန ရတာလဲ သင့္ကို နတ္ သား နတ္သမီးေတြက ေလွ်ာက္ၾကားၿပီးၿပီ မဟုတ္ လား”ဟုမိန႔္ၾကားၿပီး အရွင္ေမာဂၢလႅာန္အား-

“သစၥံ ဘေဏ န ကုေဇၩာယ်၊ ဒဇၨာ အပၸမၸိ ယာစိေတာ။ ဧေတဟိ တီဟိ ဌာေနဟိ၊ ဂေစၦ ေဒဝါန န သႏၲိေက”။ ။

မွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆို ရာ၏။ အမ်က္ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ ရာ၏။ အေတာင္းလာေသာ သူတို႔အား အနည္း ေလာက္ျဖင့္ျဖင့္ ေပးလႉ ရာ၏။ ဤအေၾကာင္း သုံးပါး တို႔ေၾကာင့္ နတ္ျပည္သို ႔ေရာက္ႏိုင္၏။ဤေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ ခဲ့ပါ တယ္။ စာဖတ္သူမ်ား ဤတရားေဒသနာေတာ္ ကို နာၾကား ဖတ္ရႈ ၿပီးေတာ့ ဓမၼအသိေတြ ရင္ဝယ္ ရွိၾက ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း ဤဓမၼစာစုကို အဆုံးသတ္ လိုက္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္

Credit to original writer