Knowledge

အနံ႔ အာ႐ုံမရေတာ့ဘူးဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္ရင္း ၈ ခ်က္

အနံ႔ အာ႐ုံမရေတာ့ဘူးဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္ရင္း ၈ ခ်က္

ႏွာေခါင္းထဲ ဘာအနံ႔မွမခံစားရဘဲ အနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေနတာမ်ိဳးဟာ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္သလို၊ အေအးမိျခင္း၊ တခါတရံ ဓာတ္မတည့္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္တာရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ ပုံမွန္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားၾကရတာရွိပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အနံ႔မရရွိျခင္းဟာ လူေတြအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈတို႔ အမ်ားႀကီး ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္တာရွိပါတယ္။ ဥပမာ- အနံ႔မရလို႔ ႏို႔အသိုးကို ေသာက္မိရာက အဆိပ္သင့္ၿပီး အ ေရးေပၚ အ ေျခအေနကိုေရာက္ရတာမ်ိဳး၊

အိမ္ေနာက္ေဖးမွာ ဂက္စ္မီးဖိုဖြင့္ထားေပမယ့္ ဘာအနံ႔မွမရလို႔ ဟင္းအိုးတူးသြားတာမ်ိဳး၊ ေရွာ့ခ္ ျဖစ္ရတာမ်ိဳးတို႔လို အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္တာ ရွိပါတယ္။ ႏွာေခါင္းထဲ အနံ႔မရျခင္းတို႔မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။

၁။ ႏွာေခါင္းတြင္းမွာ အဖုအက်ိတ္ႀကီးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္း

ႏွာေခါင္းထဲမွာ အဖုအက်ိတ္တို႔ဟာ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာၿပီး ႏွာေခါင္းအေပါက္တို႔ကို ပိတ္ဆို႔သြားေစပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အာ႐ုံခံစနစ္ကို အလုပ္လုပ္ေစတဲ့ ျပင္ပမွ အမႈန္မ်ားလည္း မဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေတာ့တာျဖစ္လို႔ အနံံ့ခံအာ႐ုံေပ်ာက္ေနျခင္းဆိုတဲ့ ေဝဒနာကို ခံစားၾကရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂။ အရည္မ်ား

လက္သည္း ဆိုးေဆးတို႔လို အရည္မ်ိဳးကို ေရရွည္ထိေတြ႕ၿပီး ရႈရႈိက္ဖန္မ်ားလာတဲ့အခါ မွတ္ဉာဏ္မ်ားဆုံးရႈံးျခင္း၊ သိျမင္မႈနဲ႔ စိတ္ဓာတ္စြမ္းရည္မ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အေရာင္ေတြအေပၚ အျမင္နဲ႔ အနံ႔ခံႏိုင္မႈ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းအစရွိတဲ့ နာတာရွည္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ဦးေခါင္းမွာ ဒဏ္ရာရျခင္း

မ်က္ႏွာ၊ ဦးေခါင္းခြံ က်ိဳးပဲျခင္းနဲ႔ ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကတဲ့အခါ ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ အနံ႔ အာ႐ုံေၾကာမ်ားပ်က္စီးေစၿပီး anosmia ေခၚတဲ့ ႏွာခါင္းပိတ္ဆို႔ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈေၾကာင့္ anosmia ဟာ ယာယီခဏတာမွ်အတြက္သာ ျဖစ္ႏိုင္သလို အၿမဲတမ္းအတြက္လည္း ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။

၄။ မူးယစ္ေဆးဝါး

ကိုကင္းတို႔လို မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ဥပေဒအရလည္း ခြင့္မျပဳသလို ဒီလိုမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ႏွာေခါင္းထဲသို႔ တခါတည္း ဝင္သြားေအာင္ အားျဖင့္ ရႈ သြင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလိုရႈသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းနဲ႔ အာ႐ုံေၾကာမ်ားကို ပ်က္စီးေစၿပီး anosmia လို႔ေခၚတဲ့ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလာႏိုင္ပါတယ္။

၅။ ေဆးဝါးမ်ား

အေအးမိလို႔ ႏွာခါင္းအတြင္းသို႔ ျဖန္းေသာ spray မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ခဏတာ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ေသာ္လည္း တာရွည္တြင္ အနံ႔ခံႏိုင္မႈကို ေပ်ာက္ဆုံးသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဇင့္ဓာတ္ပါဝင္တဲ့ spray မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ပါးစပ္ ေဆးမ်ားကို သုံးစြဲျခင္းအားျဖင့္လည္း anosmia ကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါတယ္။

၆။ အာ႐ုံေၾကာအားနည္းေရာဂါ

အေၾကာအားနည္းေရာဂါ၊ အသားမ်ားေတာင့္တင္းသြားေသာေရာဂါနဲ႔ စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔လို ေရာဂါမ်ား၊ အျခားက်န္းမာေရး မေကာင္းမႈတို႔ ေၾကာင့္လည္း အာ႐ုံေၾကာစနစ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ၿပီး အနံ႔ခံႏိုင္မႈကို လုံးဝ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ားတြင္ anosmia လို႔ေခၚတဲ့ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းဟာ ေရာဂါပိုဆိုးလာျခင္းရဲ႕ နိမိတ္လကၡဏာရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကုထုံး

ဦးေခါင္း နဲ႔ လည္ပင္းကင္ဆာတို႔လို ေရာဂါမ်ားကို ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကတဲ့အခါ အနံ႔ခံမရေတာ့ျခင္းဆိုတဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

၈။ အိုမင္းလာျခင္း

အသက္အ႐ြယ္ အိုမင္းလာတာနဲ႔အမွ် အျခားေသာ အာ႐ုံခံစြမ္းရည္မ်ားေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာသလို အနံ႔ ခံႏိုင္ျခင္းစြမ္းရည္လည္း က်ဆင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္လာတာနဲ႔ ၆၀%-၈၀% ေလာက္ လူဦးေရမွာ အနံ႔ခံအာ႐ုံဆုံးရႈံးျခင္းကို ခံစားၾကရတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အနံ႔ခံႏိုင္အား ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသစစ္ေဆးမႈ ခံယူသင့္ပါတယ္။ သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္ေနရင္ အဖုအထစ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖယ္ထုတ္ျခင္း နဲ႔ ေရာင္ရမ္းေနပါက ေဆးဝါးကုသျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Credit