Knowledge

အိမ္ေထာင္ေရးကို အဖုအထစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြ

အိမ္ေထာင္ေရးကို အဖုအထစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြ

၁။ ေဆြမ်ိဴးတိုင္း မေကာင္းပါ

အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေဆြမ်ိဳးေတြ ဝင္ပါ ရင္ေတာ့ ျပႆနာ တက္တာ မ်ားပါ တယ္။ မိမိတို႔ အက်ိဳးစီးပြားကိုလုိတဲ့ အမ်ိဳး ရိွေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ့က မလို လားၾက ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ေဆြ မ်ိဳးတိုင္း မေကာင္းပါ။

၂။ အိမ္ေထာင္ေရးကို ေနွာင့္ယွက္တဲ့ ေဆြမ်ိဳး ေတြကို ဖယ္

မိမိတို႔ သာယာေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေနွာင့္ယွက္ေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါတယ္။ ဒါမွ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာျပီး သင့္တို႔ ဘဝ ေပ်ာ္ရႊင္ ပါလိမ့္မယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြကို အဆက္ျဖတ္လို႔ သင္တို႔ မမွားပါ။

၃။ ေငြေရး ေၾကးေရး မပက္သက္တာ ေကာင္းတယ္

ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေငြေရး ေၾကးေရး ပက္သက္မိမိရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဘက္ နဲ႔ ျပႆနာ တက္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြမ်ိဳး ေတြနဲ႔ ေငြေရး ေၾကးေရး မပက္သက္ေအာင္ ဂရုစိုက္ေစ လိုပါတယ္။

၄။ မိမိတို႔ အက်ိဳးစီးပြားကို မလိုတဲ့ အမ်ိဳးေတြကို ေမ့လိုက္ပါ

မိမိတို႔ အဆင္ေျပတာကို မနာလို ခ်မ္းသာ တာကို မၾကည့္ရက္တဲ့ အမ်ိဳး ေတြကို မေမ့နိုင္ရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးကို ထိပါးလာ နိုင္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဲရဲၾကီးသာ ေမ့လိုက္ ပါေနာ္။

၅။ သာေပါင္းညာစား အမ်ိဳးမ်ား

အဲလို အမ်ိဳး ေတြကိုေတာ့ ေဝးေဝးက သာေရွာင္ပါ ကိုယ္ အဆင္မေျပ ရင္ေတာ့ သူတို႔ေတြ ကူညီမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္အဆင္ေျပ ေနလို႔ သာေပါင္း ညာစား လုပ္ေန တာပါ။

Credit Original Writer

Unicode

အိမ္ေထာင္ေရးကို အဖုအထစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြ

၁။ ေဆြမ်ိဴးတိုင္း မေကာင္းပါ

အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေဆြမ်ိဳးေတြ ဝင္ပါ ရင္ေတာ့ ျပႆနာ တက္တာ မ်ားပါ တယ္။ မိမိတို႔ အက်ိဳးစီးပြားကိုလုိတဲ့ အမ်ိဳး ရိွေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ့က မလို လားၾက ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ေဆြ မ်ိဳးတိုင္း မေကာင္းပါ။

၂။ အိမ္ေထာင္ေရးကို ေနွာင့္ယွက္တဲ့ ေဆြမ်ိဳး ေတြကို ဖယ္

မိမိတို႔ သာယာေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေနွာင့္ယွက္ေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါတယ္။ ဒါမွ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာျပီး သင့္တို႔ ဘဝ ေပ်ာ္ရႊင္ ပါလိမ့္မယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြကို အဆက္ျဖတ္လို႔ သင္တို႔ မမွားပါ။

၃။ ေငြေရး ေၾကးေရး မပက္သက္တာ ေကာင္းတယ္

ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေငြေရး ေၾကးေရး ပက္သက္မိမိရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဘက္ နဲ႔ ျပႆနာ တက္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြမ်ိဳး ေတြနဲ႔ ေငြေရး ေၾကးေရး မပက္သက္ေအာင္ ဂရုစိုက္ေစ လိုပါတယ္။

၄။ မိမိတို႔ အက်ိဳးစီးပြားကို မလိုတဲ့ အမ်ိဳးေတြကို ေမ့လိုက္ပါ

မိမိတို႔ အဆင္ေျပတာကို မနာလို ခ်မ္းသာ တာကို မၾကည့္ရက္တဲ့ အမ်ိဳး ေတြကို မေမ့နိုင္ရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးကို ထိပါးလာ နိုင္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဲရဲၾကီးသာ ေမ့လိုက္ ပါေနာ္။

၅။ သာေပါင္းညာစား အမ်ိဳးမ်ား

အဲလို အမ်ိဳး ေတြကိုေတာ့ ေဝးေဝးက သာေရွာင္ပါ ကိုယ္ အဆင္မေျပ ရင္ေတာ့ သူတို႔ေတြ ကူညီမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္အဆင္ေျပ ေနလို႔ သာေပါင္း ညာစား လုပ္ေန တာပါ။

Credit Original Writer