Knowledge

တစ္သက္မွာတစ္ခါ ဖူးရခဲတဲ့ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေျမေအာက္႒ာပနာမ်ား

တစ္သက္မွာတစ္ခါ ဖူးရခဲတဲ့ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေျမေအာက္႒ာပနာမ်ား

႒ာပနာေတာ္တိုက္အတြင္းပိုင္ ၆၆ေပ အျမင့္ရွိပီးခမ္နား ထည္ဝါစြာတည္ေဆာက္ထားျခင္း။ ၁၀ေပ ပတ္လည္ေရတြင္ႏွင့္ ျပႆဒ္၅ခုပါ ကရဝိတ္ေဖာင္ေတာ္။ကကုသန္ျမတ္စြာ ဘုရားေတာင္ေဝွးေတာ္ ေကာဏဂုံျမတ္စြာဘုရာရဲ႕ဓမၼက႐ိုက္ေရစစ္ေတာ္

ကႆပျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ေရသႏုပ္ သကၤန္းေတာ္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ဆံေတာ္၈ဆူ ဒါေၾကာင့္ ေလးဆူဓာတ္ပုံ ေ႐ႊတိဂုံ လို႔ဆိုၾက သည္ ။ ႒ာပနာေတာ္တိုက္မွာပင္မအလယ္တိုင္မပါသံရက္မ မရွိပဲေက်ာက္တုံးေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ခန္းနားစြာ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။

ေဖာင္ေတာ္မွ ာအလ်ား၆ေပခြဲခန္႔ အတိုင္းတာရွိ ေ႐ႊအစစ္ ခ်ထားျခင္း။ ႒ာပနာေတာ္တိုက္ မုဥ္ဦးအတြင္းပိုင္းဥကၠလာမင္း႐ုပ္ထု ႏွင့္ စလြယ္ေတာ္ တဖုႆ ဘလႅိကညီေနာင္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္မင္းႀကီးေလးပါးႏွင့္ နတ္ေဒဝါမ်ား ပူေဇာ္ေနဟန္ ေ႐ႊ႐ုပ္ထုမ်ား ထုလုပ္ထားျခင္း။

၁၈၂၀ ဝန္က်င္ခန္႔က လူစြမ္းေကာင္း ေမာင္ကံသည္ ဆံေတာ္တြင္းမွျမတ္ ဗုဒၶဆံေတာ္ အစစ္ကို တ႐ုတ္ျပည္ေကာက္ကြန္ဥတည္မက္းထံသို ႔ပင့္ရန္ ဆံေတာ္အတြင္းသို ႔ဝင္ရာတြင္ရင္ဘတ္ထိတိုင္ ေက်ာက္႐ုပ္ျဖစ္သြားခဲ့ သည္ ။

၁၈၁၄ခုႏွစ္ တြင္းအဂ္လိပ္ စစ္တပ္မ်ား႒ာပနာတိုက္ေဖာက္ ၍အဖိုးတန္ ရတနာမ်ာ းယူၾကသည္ ဆံေတာ္တြင္း ႒ာပနာတိုက္အား အႀကိမ္၂ေဖာက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေက်ာက္နံရံႀကီး မ်ားမေဖာက္ႏိုင္ ၍လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရသည္။ ၁၉၀၄ခုႏွစ္ အာေမနီယားလူမ်ိဳး မစၥတာအပရေမ

အသက္ ရ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆံေတာ္ကိန္ဝပ္ရာ သို႔ဆင္းသက္ၾကည့္ ဖူးသည့္ ရေသ့ႀကီးမ်ား ဘုရားဖူးလာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အမွတ္မထင္ဝင္ေရာက္ ခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥတာအပေျပာ္ျပ ခ်က္အရ ေရွ႕ျမန္မာမ်ားည္ း၁၉၇၁ ခုႏွစ္က စူးစမ္းသုေသသ နျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပီး ေက်ာက္နံရံႀကီး

ကာထားသည့္ေနရာ ထိေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္ ခဲ့ၾကေသာလည္း အတြင္းသို ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းမေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါ။ ပညာရွင္မ်ား ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပါအားတက္သေရာ သုေသသနျပဳပါဝင္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မတည္ မၿငိမ္ေႏွာင္းပိုင္းေခတ္မ်ားတြင္ မသမာသူမ်ားေႏွာက္ယွက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိရန္ ရည္႐ြယ္ကာဆုေတာင္းျပည့္ေစတီလိူင္းဝ ကိုသံတံခါးပိတ္ေသာ့ ခတ္ထားလိုက္ၾကသည္။

၁၉၇၁ေခတ္ အလြန္ေႏွာင္းပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း၅ဝၾကာ ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ဌာပနာေတာ္ တိုက္အေၾကာင္း ဆက္လက္ သုေသသနျပဳ ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ ။ အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီး ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီး အားလုံးလည္းသာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္။

Credit

Unicode

တစ္သက္မွာတစ္ခါ ဖူးရခဲတဲ့ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေျမေအာက္႒ာပနာမ်ား

႒ာပနာေတာ္တိုက္အတြင္းပိုင္ ၆၆ေပ အျမင့္ရွိပီးခမ္နား ထည္ဝါစြာတည္ေဆာက္ထားျခင္း။ ၁၀ေပ ပတ္လည္ေရတြင္ႏွင့္ ျပႆဒ္၅ခုပါ ကရဝိတ္ေဖာင္ေတာ္။ကကုသန္ျမတ္စြာ ဘုရားေတာင္ေဝွးေတာ္ ေကာဏဂုံျမတ္စြာဘုရာရဲ႕ဓမၼက႐ိုက္ေရစစ္ေတာ္

ကႆပျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ေရသႏုပ္ သကၤန္းေတာ္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ဆံေတာ္၈ဆူ ဒါေၾကာင့္ ေလးဆူဓာတ္ပုံ ေ႐ႊတိဂုံ လို႔ဆိုၾက သည္ ။ ႒ာပနာေတာ္တိုက္မွာပင္မအလယ္တိုင္မပါသံရက္မ မရွိပဲေက်ာက္တုံးေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ခန္းနားစြာ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။

ေဖာင္ေတာ္မွ ာအလ်ား၆ေပခြဲခန္႔ အတိုင္းတာရွိ ေ႐ႊအစစ္ ခ်ထားျခင္း။ ႒ာပနာေတာ္တိုက္ မုဥ္ဦးအတြင္းပိုင္းဥကၠလာမင္း႐ုပ္ထု ႏွင့္ စလြယ္ေတာ္ တဖုႆ ဘလႅိကညီေနာင္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္မင္းႀကီးေလးပါးႏွင့္ နတ္ေဒဝါမ်ား ပူေဇာ္ေနဟန္ ေ႐ႊ႐ုပ္ထုမ်ား ထုလုပ္ထားျခင္း။

၁၈၂၀ ဝန္က်င္ခန္႔က လူစြမ္းေကာင္း ေမာင္ကံသည္ ဆံေတာ္တြင္းမွျမတ္ ဗုဒၶဆံေတာ္ အစစ္ကို တ႐ုတ္ျပည္ေကာက္ကြန္ဥတည္မက္းထံသို ႔ပင့္ရန္ ဆံေတာ္အတြင္းသို ႔ဝင္ရာတြင္ရင္ဘတ္ထိတိုင္ ေက်ာက္႐ုပ္ျဖစ္သြားခဲ့ သည္ ။

၁၈၁၄ခုႏွစ္ တြင္းအဂ္လိပ္ စစ္တပ္မ်ား႒ာပနာတိုက္ေဖာက္ ၍အဖိုးတန္ ရတနာမ်ာ းယူၾကသည္ ဆံေတာ္တြင္း ႒ာပနာတိုက္အား အႀကိမ္၂ေဖာက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေက်ာက္နံရံႀကီး မ်ားမေဖာက္ႏိုင္ ၍လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရသည္။ ၁၉၀၄ခုႏွစ္ အာေမနီယားလူမ်ိဳး မစၥတာအပရေမ

အသက္ ရ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆံေတာ္ကိန္ဝပ္ရာ သို႔ဆင္းသက္ၾကည့္ ဖူးသည့္ ရေသ့ႀကီးမ်ား ဘုရားဖူးလာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အမွတ္မထင္ဝင္ေရာက္ ခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥတာအပေျပာ္ျပ ခ်က္အရ ေရွ႕ျမန္မာမ်ားည္ း၁၉၇၁ ခုႏွစ္က စူးစမ္းသုေသသ နျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပီး ေက်ာက္နံရံႀကီး

ကာထားသည့္ေနရာ ထိေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္ ခဲ့ၾကေသာလည္း အတြင္းသို ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းမေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါ။ ပညာရွင္မ်ား ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပါအားတက္သေရာ သုေသသနျပဳပါဝင္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မတည္ မၿငိမ္ေႏွာင္းပိုင္းေခတ္မ်ားတြင္ မသမာသူမ်ားေႏွာက္ယွက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိရန္ ရည္႐ြယ္ကာဆုေတာင္းျပည့္ေစတီလိူင္းဝ ကိုသံတံခါးပိတ္ေသာ့ ခတ္ထားလိုက္ၾကသည္။

၁၉၇၁ေခတ္ အလြန္ေႏွာင္းပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း၅ဝၾကာ ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ဌာပနာေတာ္ တိုက္အေၾကာင္း ဆက္လက္ သုေသသနျပဳ ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ ။ အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီး ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီး အားလုံးလည္းသာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္။

Credit