Knowledge

မသိသူေက်ာ္သြား သိသူေဖာ္စား ၁ ဂရန္ကို ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္တဲ့ ဗန္ဒါ႐ြက္ရဲ႕တန္ဖိုး

မသိသူေက်ာ္သြား သိသူေဖာ္စား ၁ ဂရန္ကို ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္တဲ့ ဗန္ဒါ႐ြက္ရဲ႕တန္ဖိုး

သဘာဝကေပးတဲ့ ေဆး မသိသူ ေက်ာ္ သြား သိသူ ေဖာ္ စား ဆိုတဲ့ စကားဟာ စကားပုံမဟုတ္ပါဘူး ဒီ ေန႔မိသားစုတို႔ကို ေျပာျပခ်င္ တဲ့ ေဆးနည္းက ဗန္ဒါ႐ြက္ အစြမ္းထက္ပုံအေၾကာင္းပါ ဗန္ ဒါ(ဗာဒံ)႐ြက္ ဗာဒံသီးဟာ ေျမျပန႔္ေဒသ ပူအိုက္တဲ့ရာသီဥတုအတြက္ေတာ့ ျမန္ျမန္နဲ႔လြယ္လြယ္ အရိပ္ ရလို႔တခ်ိဴ႕ကမိမိအိမ္ ၿခံဝင္းမွာအရိပ္ ရ ေအာင္ စိုက္ ၾကတယ္ ေနရာတိုင္ းမွာလည္ း အ ေလ့က် ေပါက္ ပါတယ္ သို႔ ေသာ္ ဗန္ ဒါပင္ ရဲ႕အစြမ္ းကို ေတာ့သိသူနည္ းပါးပါတယ္

ဗန္ ဒါ ႐ြက္ (ယခုပု ံ)မွာျပထားတဲ့အတိုင္ း ဗန္ ဒါ႐ြက္ အရင့္ကို ၃ခြက္ ၁ခြက္ တင္ က်ိဴ ပီး ေသာက္ ေပးျခင္ းျဖင့္ အစာအိမ္ ေလနာ၊အစာအိမ္ ေအာင့္၊အစာအဆိပ္ သင့္၊ဝမ္ း ေဖာဝမ္ း ေရာင္ ၊ကိုက္ ခဲနာက်င္ တာ ေတြလက္ ေတြ႕ ေပ်ာက္ တဲ့ ေဆးပါ ဆန္ ျပဳတ္ က်ိဴ ေသာက္ ေနရသူအစာအိမ္ သမား ေတြအတြက္ သဘာဝက ေပးတဲ့ ေဆးျဖစ္ တယ္ ဆီးဝမ္ း ေသြး ေလ မကြဲအထက္ ေလဆန္ ျဖစ္ ေနရင္ က်ိဴ ေသာက္ ေပ်ာက္ တဲ့ ေဆးလည္ းျဖစ္ တယ္ တခ်ိဴ႕က ဗန္ ဒါ ႐ြက္ ကို ေနရိပ္ မွာလွန္ းပီးအမႈန႔္လုပ္ ပီး လ်က္ ဆားလ်က္ သလို စား ၾကပါတယ္ အမႈန႔္လုပ္ ေသာက္ ႏိူင္

ရင္ ပို ေကာင္ းတယ္ က် ေနာ္ အရင္ က အစာအိမ္ ေရာဂါ ေဝဒနာကို အလူးအလိမ့္ခံစားခဲ့ရတယ္ ဆန္ ျပဳတ္ ကိုလခ်ီ ေသာက္ ရတယ္ ဆန္ ျပဳတ္ ေသာက္ တိုင္ းမ်က္ ရည္ က်ခဲ့ရတယ္ ေဆး႐ုံမွာ၁လ ေက်ာ္ ၂လနီးပါးတက္ ေရာက္ ကုသဖူးတယ္ စိတ္ ဓာတ္ ေတြလည္ းက်ခဲ့တယ္ ငါ ဒီ ေရာဂါနဲ႔ ေသရ ေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့အသိနဲ႔ပါ

ေသမယ့္ ေသရင္ ေတာင္ ကိုယ္ စားခ်င္ တာ စားပီး ေသခ်င္ တယ္ က် ေနာ္ စိတ္ ညစ္ ညစ္ နဲ႔ဖုန္ း ၾကည့္တယ္ အစာအိမ္ နဲ႔ပတ္ သက္ ပီး ေဆး ေတာ့ရွိရမယ္ ေပါ့ဗ်ာ လိုင္း ေပၚရွာတယ္ ကံ ေကာင္ းလို႔ ေထာက္ မ စြာနဲ႔ ဗန္ ဒါ႐ြက္ ရဲ႕အစြမ္ းသတၱိကိုျမည္ းစမ္ းခြင့္ရခဲ့တယ္ ခ်က္ ခ်င္ း ပဲလိုက္ ရွာခူးတယ္ အပင္ ကမ ေဝးပါဘူးကိုယ့္အနီးအးနာမွာပဲအဆင္ သင့္ရွိ ေနခဲ့တယ္ ၁၀႐ြက္ ေလာက္ က်ိဴ ေသာက္ လိုက္ တယ္ ဆိုရင္ ပဲ နာက်င္ ကိုက္ ခဲ ေနတာ ေတြတျဖည္ းျဖည္ းသက္ သာလာတယ္ အခ်ိန္ ၁၀မိနစ္ ပါပဲ ေသာက္ ပီးမၾကာဘူးဗိုကိဆာလာတယ္ ၾကာဇံဟင္ းခါး ၂ပြဲဆက္ တိုက္ ေသာက္ လိုက္ တယ္ ဗန္ ဒါ႐ြက္ ျပဳတ္ ထပ္ ေသာက္ တယ္

ထမင္ းစားတယ္ ယူပစ္ လိုက္သလိုပဲလုံးဝ ေကာင္းသြားတယ္ ဘာမွစားလို႔မရတဲ့လူက စားခ်င္ တာစားလို႔ရသြားပီ အခုလည္ းအိမ္ ကသမီး ေက်ာက္ ကပ္ ေရာင္ လို႔ဗိုက္ ႀကီး ေဖာင္းကား ေနတာ ဗန္ ဒါ ႐ြက္ ၂ရက္ တ ေန႔၂ခြက္ ပဲတိုက္ လိုက္ တယ္ ဒီ ေန႔၃ရက္ ေျမႇာက္ ေန႔မွာပဲဗိုက္ ႀကီး ေဖာင္ းကား ေနတာလုံးဝ ေလ်ာ့သြားလို႔သမီးလည္ းသက္ ေတာင့္သက္သာျဖစ္ ပီးအရမ္ း ေပ်ာ္ ေနပါတယ္ ဒူးနာခါးနာ ေတြအတြက္ အ႐ြက္ မႏုမရင့္ကို မီးနဲနဲျပပီး စည္ းထားၾကပ္ ထုတ္ ထိုးထား ေပးရင္ လည္ း သက္ သာ ေပ်ာက္ ကင္ းပါ တယ္ ဗန္ ဒါ ေစ့က ေတာ့ ႏွလုံး ဆီးခ်ိဴ ေသြးခ်ိဴ ေရာဂါ သည္ ေတြအတြက္ အထူး ေကာင္ းလို႔ စား ေပးသင့္ပါတယ္ ဗန္ ဒါ ေစ့ကို အ ေနာက္ ႏိူင္ ငံ ေတြမွာ ဧည့္ခံပြဲ ေတြမွာ အထူးဟင္ းလ်ာအျဖစ္ တည္ ခင္ းပါတယ္ ေခ်ာ့ကလက္ ထဲမွာထည့္သြင္ း ေရာင္ းခ်တယ္ ၁ဂရန္ ကို ၁၀၀ ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္ းခ် ေနၾကတယ္

သိတဲ့သူက ဗန္ ဒါ ေစ့ကိုထုခြဲစားရင္ လည္ း အ ေမးအျမန္ းမရွိတန္ းပီးကဲ့ရဲ႕အျပစ္ တင္ တာ ေတြရွိတယ္ က် ေနာ္ တို႔ျမန္ မာျပည္ မွာ ေတာ့ ေပါ ေပါရလို႔ ေရာင္ းခ်သူမ ေျပာနဲ႔စားသုံးသူ ေတာင္ မရွိဘူးး ဟုတ္ ကဲ့ ပါ စာလည္ းရွည္ သြားပီ အပို ေတြလည္ း ေျပာမိသြားပီ စာကိုဆုံး ေအာင္ ဖတ္ ေပးၾကလို႔ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ ပါတယ္ ဗ်

Credit

Unicode

မသိသူေက်ာ္သြား သိသူေဖာ္စား ၁ ဂရန္ကို ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္တဲ့ ဗန္ဒါ႐ြက္ရဲ႕တန္ဖိုး

သဘာဝကေပးတဲ့ ေဆး မသိသူ ေက်ာ္ သြား သိသူ ေဖာ္ စား ဆိုတဲ့ စကားဟာ စကားပုံမဟုတ္ပါဘူး ဒီ ေန႔မိသားစုတို႔ကို ေျပာျပခ်င္ တဲ့ ေဆးနည္းက ဗန္ဒါ႐ြက္ အစြမ္းထက္ပုံအေၾကာင္းပါ ဗန္ ဒါ(ဗာဒံ)႐ြက္ ဗာဒံသီးဟာ ေျမျပန႔္ေဒသ ပူအိုက္တဲ့ရာသီဥတုအတြက္ေတာ့ ျမန္ျမန္နဲ႔လြယ္လြယ္ အရိပ္ ရလို႔တခ်ိဴ႕ကမိမိအိမ္ ၿခံဝင္းမွာအရိပ္ ရ ေအာင္ စိုက္ ၾကတယ္ ေနရာတိုင္ းမွာလည္ း အ ေလ့က် ေပါက္ ပါတယ္ သို႔ ေသာ္ ဗန္ ဒါပင္ ရဲ႕အစြမ္ းကို ေတာ့သိသူနည္ းပါးပါတယ္

ဗန္ ဒါ ႐ြက္ (ယခုပု ံ)မွာျပထားတဲ့အတိုင္ း ဗန္ ဒါ႐ြက္ အရင့္ကို ၃ခြက္ ၁ခြက္ တင္ က်ိဴ ပီး ေသာက္ ေပးျခင္ းျဖင့္ အစာအိမ္ ေလနာ၊အစာအိမ္ ေအာင့္၊အစာအဆိပ္ သင့္၊ဝမ္ း ေဖာဝမ္ း ေရာင္ ၊ကိုက္ ခဲနာက်င္ တာ ေတြလက္ ေတြ႕ ေပ်ာက္ တဲ့ ေဆးပါ ဆန္ ျပဳတ္ က်ိဴ ေသာက္ ေနရသူအစာအိမ္ သမား ေတြအတြက္ သဘာဝက ေပးတဲ့ ေဆးျဖစ္ တယ္ ဆီးဝမ္ း ေသြး ေလ မကြဲအထက္ ေလဆန္ ျဖစ္ ေနရင္ က်ိဴ ေသာက္ ေပ်ာက္ တဲ့ ေဆးလည္ းျဖစ္ တယ္ တခ်ိဴ႕က ဗန္ ဒါ ႐ြက္ ကို ေနရိပ္ မွာလွန္ းပီးအမႈန႔္လုပ္ ပီး လ်က္ ဆားလ်က္ သလို စား ၾကပါတယ္ အမႈန႔္လုပ္ ေသာက္ ႏိူင္ ရင္ ပို ေကာင္ းတယ္ က် ေနာ္ အရင္ က အစာအိမ္ ေရာဂါ ေဝဒနာကို အလူးအလိမ့္ခံစားခဲ့ရတယ္ ဆန္ ျပဳတ္ ကိုလခ်ီ ေသာက္ ရတယ္ ဆန္ ျပဳတ္ ေသာက္ တိုင္ းမ်က္ ရည္ က်ခဲ့ရတယ္ ေဆး႐ုံမွာ၁လ ေက်ာ္ ၂လနီးပါးတက္ ေရာက္ ကုသဖူးတယ္ စိတ္ ဓာတ္ ေတြလည္ းက်ခဲ့တယ္ ငါ ဒီ ေရာဂါနဲ႔ ေသရ ေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့အသိနဲ႔ပါ

ေသမယ့္ ေသရင္ ေတာင္ ကိုယ္ စားခ်င္ တာ စားပီး ေသခ်င္ တယ္ က် ေနာ္ စိတ္ ညစ္ ညစ္ နဲ႔ဖုန္ း ၾကည့္တယ္ အစာအိမ္ နဲ႔ပတ္ သက္ ပီး ေဆး ေတာ့ရွိရမယ္ ေပါ့ဗ်ာ လိုင္း ေပၚရွာတယ္ ကံ ေကာင္ းလို႔ ေထာက္ မ စြာနဲ႔ ဗန္ ဒါ႐ြက္ ရဲ႕အစြမ္ းသတၱိကိုျမည္ းစမ္ းခြင့္ရခဲ့တယ္ ခ်က္ ခ်င္ း ပဲလိုက္ ရွာခူးတယ္ အပင္ ကမ ေဝးပါဘူးကိုယ့္အနီးအးနာမွာပဲအဆင္ သင့္ရွိ ေနခဲ့တယ္ ၁၀႐ြက္ ေလာက္ က်ိဴ ေသာက္ လိုက္ တယ္ ဆိုရင္ ပဲ နာက်င္ ကိုက္ ခဲ ေနတာ ေတြတျဖည္ းျဖည္ းသက္ သာလာတယ္ အခ်ိန္ ၁၀မိနစ္ ပါပဲ ေသာက္ ပီးမၾကာဘူးဗိုကိဆာလာတယ္ ၾကာဇံဟင္ းခါး ၂ပြဲဆက္ တိုက္ ေသာက္ လိုက္ တယ္ ဗန္ ဒါ႐ြက္ ျပဳတ္ ထပ္ ေသာက္ တယ္

ထမင္ းစားတယ္ ယူပစ္ လိုက္သလိုပဲလုံးဝ ေကာင္းသြားတယ္ ဘာမွစားလို႔မရတဲ့လူက စားခ်င္ တာစားလို႔ရသြားပီ အခုလည္ းအိမ္ ကသမီး ေက်ာက္ ကပ္ ေရာင္ လို႔ဗိုက္ ႀကီး ေဖာင္းကား ေနတာ ဗန္ ဒါ ႐ြက္ ၂ရက္ တ ေန႔၂ခြက္ ပဲတိုက္ လိုက္ တယ္ ဒီ ေန႔၃ရက္ ေျမႇာက္ ေန႔မွာပဲဗိုက္ ႀကီး ေဖာင္ းကား ေနတာလုံးဝ ေလ်ာ့သြားလို႔သမီးလည္ းသက္ ေတာင့္သက္သာျဖစ္ ပီးအရမ္ း ေပ်ာ္ ေနပါတယ္ ဒူးနာခါးနာ ေတြအတြက္ အ႐ြက္ မႏုမရင့္ကို မီးနဲနဲျပပီး စည္ းထားၾကပ္ ထုတ္ ထိုးထား ေပးရင္ လည္ း သက္ သာ ေပ်ာက္ ကင္ းပါ တယ္ ဗန္ ဒါ ေစ့က ေတာ့ ႏွလုံး ဆီးခ်ိဴ ေသြးခ်ိဴ ေရာဂါ သည္ ေတြအတြက္ အထူး ေကာင္ းလို႔ စား ေပးသင့္ပါတယ္ ဗန္ ဒါ ေစ့ကို အ ေနာက္ ႏိူင္ ငံ ေတြမွာ ဧည့္ခံပြဲ ေတြမွာ အထူးဟင္ းလ်ာအျဖစ္ တည္ ခင္ းပါတယ္ ေခ်ာ့ကလက္ ထဲမွာထည့္သြင္ း ေရာင္ းခ်တယ္ ၁ဂရန္ ကို ၁၀၀ ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္ းခ် ေနၾကတယ္

သိတဲ့သူက ဗန္ ဒါ ေစ့ကိုထုခြဲစားရင္ လည္ း အ ေမးအျမန္ းမရွိတန္ းပီးကဲ့ရဲ႕အျပစ္ တင္ တာ ေတြရွိတယ္ က် ေနာ္ တို႔ျမန္ မာျပည္ မွာ ေတာ့ ေပါ ေပါရလို႔ ေရာင္ းခ်သူမ ေျပာနဲ႔စားသုံးသူ ေတာင္ မရွိဘူးး ဟုတ္ ကဲ့ ပါ စာလည္ းရွည္ သြားပီ အပို ေတြလည္ း ေျပာမိသြားပီ စာကိုဆုံး ေအာင္ ဖတ္ ေပးၾကလို႔ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ ပါတယ္ ဗ်

Credit