Knowledge

သိုက္ဆက္၊ သိုက္အေၾကာင္း သိလိုသူမ်ားအတြက္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္

သိုက္အေၾကာင္းသိလိုသူမ်ားအတြက္ေမတၱာေစတနာတရားမ်ားထားၿပီးခက္ခဲနက္နဲေသာမျမင္ရေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားကိုသိေစရန္အတြက္သာေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္သိုက္ကေန လူ ျဖစ္လာလွ်င္သာသနာျပဳကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အလႈဒါနမ်ားျပဳလုပ္ရန္အဓိကျဖစ္ပါတယ္။သိုက္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အဆက္အႏြယ္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၃ )မ်ိဳးခြဲထားပါတယ္။

၁။ သိုက္ဆက္၂။ ဘဝဆက္၃။ ပဌာႏ္ုးဆက္၁။ သိုက္ဆက္သိုက္ဆက္ဆိုတာ သိုက္ကေန ခ်က္ခ်င္းလူလာျဖစ္တာပါ။

သိုက္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး လူမ်ိဳး။(တခ်ိဳ႕ဆို သိုက္မွာရွိတဲ့႐ုပ္နဲ႔ေတာင္ အေတာ္တူၾကပါတယ္)၂။ ဘဝဆက္ဘဝဆက္ဆိုတာ သိုက္ကေနလာၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားမ်ားလုပ္လို႔သိုက္ကို မျပန္ရဘဲ လူ ဆက္ျဖစ္တာ ႏွင့္ ဘဝတခုမွာ သိုက္နန္းရွင္ လူျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကူညီေပးခဲ့တဲ့လူ တနည္းအားျဖင့္ သိုက္က ဆက္သြယ္လို႔ရတဲ့လူမ်ိဳး။ သိုက္ဆက္မ်ားကို လူ႔ျပည္တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ေခၚေဆာင္ေပးရေသာ သံတမန္ မ်ားဟုေခၚလို႔ရသည္။

၃။ ပဌာန္းဆက္ပဌာန္းဆက္ဆိုတာ မိသားစုတခုမွာ အေဖ၊အေမ၊ အမ၊အကို၊ညီ၊ညီမ စသျဖင့္ ေတာ္စပ္ဖူးသျဖင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳလုပ္ေပးရန္ အလို႔ဌာသိုက္မ်ားမွ ျပန္လည္ဆက္သြယ္လို႔ရေသာလူမ်ိဳးဆိုၿပီး ၃ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။အထူးသျဖင့္

သိုက္ဆက္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသိုက္ခ်ဳပ္ သိုက္နန္းရွင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳမႈျဖင့္ ရယူေပးထားတာပိုမိုေကာင္းပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားကိုအသိမေပး ခြင္ျပဳခ်က္မရဘဲေစာစီးစြာ အိမ္ေထာင္ျပဳ လို႔မသင့္ေတာ္ပါ။ ျပဳမိပါက ခေလးရပီး အိမ္ေထာင္ကြဲလွ်င္ေသာ္ ၎၊လူမႈစီးပြားပ်က္ျပားျခင္းျဖင့္၎၊ အိမ္ေထာင္ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။

(အျခားေရးသားလို႔မေကာင္းတဲအခ်က္ေတြလည္းရွိပါေသးတယ္)ခြၽင္းခ်က္အေနနဲ႔သိုက္တူသူမ်ားသည္ေစာစီးစြာအိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ရွိပါသည္။ ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ ေမတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား အား ဖူးေတြ႕ႏိုင္ရန္ ျမတ္ေသာအက်င့္သီလ ေဆာက္တည္ပီး ေနၾကေသာရည္မွန္းခ်က္တူေသာ ဆုပန္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ပါသိုက္နန္းမ်ားမွ လာၿပီး လူ႔ဘဝ လာျခင္းသည္ သာသနာျပဳ ရင္းကုသိုလ္တရားမ်ားလာစုေနၾကျခင္းပါ။သိုက္မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ အေဖာ္ေတြက လူျဖစ္ေနတဲ့ အေဖာ္ဆီက ကုသိုလ္အမွ်တန္းေပးေျဝခင္းကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတဲ့သူေတြပါ။ သိုက္ဆက္မ်ားကို သိုက္ကလာေၾကာင္းသိေစလိုလွ်င္ ၁၃ ႏွစ္ကေန ၂၃ ႏွစ္အတြင္း အိပ္မက္ေသာ္၎၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ေသာ္၎၊ရေအာင္ဆက္သြယ္တတ္ၾကပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္းသိႏိုင္ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာၾကားလိူသည္မွာမိမိသည္အမွန္တကယ္သိုက္ဆက္မွႏ္ုးသိလွ်င္ သိုက္ဆက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္အလႉတန္းမ်ားမ်ားလုပ္ပါ။အလႉေရစက္လက္နဲ႔မကြာျပဳလုပ္ပီးဘဝေဟာင္းကေဆြမ်ိဳးမ်ားအားကုသိုလ္အမွ်ေပးေဝေပးပါ။ မလိုအပ္ဘဲသိုက္ႀကိဳးမျဖတ္သင့္ပါ။ (ေနရာတကာဟိုပူးဒီပူးမလုပ္သင့္ပါ )ေန႔စဥ္ေမတၱာပို႔ ကုသိုလ္ျပဳအမွ်ေပးေဝေပးပါ။

မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္သိုက္နန္းရွင္မ်ား ကိုယ္ထင္ျပလွ်ငလည္းေကာင္း အိပ္မက္ေပးလွ်င္လည္းေကာင္း ဝင္ပူးခဲ့လွ်င္လည္းေကာင္း ေၾကာက္စရာမလိုအပ္ပါ။

အကူညီေပးခ်င္လို႔အလႉလိုခ်င္လို႔ လူေတြအနားမွာသူတို႔ေခတၱေနတာပါ။ သူတို႔သည္အၿမဲတမ္းမပူးကပ္ပါ။စိတ္ထဲမွာ ဘုရားတရား ကုသိုလ္ အၿမဲလုပ္ခ်င္ေနေအာင္သတိေပးေနတာပါ။သိုက္က ျပန္ေခၚတယ္ဆိုတာ ကတိသစၥာမတည္သူ ဘုရားတရားမၿမဲ၊ ၅ ပါးသီလမလုံၿခဳံ (သူတပါးဘဝေတြဖ်က္ဆီး)ကတိအၿမဲလိုလို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသူမ်ားသာ ျပန္ေခၚတာပါ။တကယ္ေအရးႀကီးတာ သီလၿမဲၿပီးအလႉဒါန ၿမဲၿမံစြာ ပုံမွန္ေလးလုပ္ပါ။ တခ်ိဳ႕က ၁ ႏွစ္ ၁ႀကိမ္ စိတ္ကူးေပါက္မွသာ အလႉတန္းလုပ္ၾကပါတယ္။ ၁၀၀ လႉသည္ျဖစ္ေစ၊၁၀၀၀ လႉသည္ျဖစ္ေစ အၿမဲတန္းလႉတန္းေပးေနပီးသိုက္မ်ားအား ကုသိုလ္အမွ်ေပးေဝသင့္ပါသည္။ သမထဝိပႆနာ၊ ပုတီးစိပ္ျခင္းမ်ားမ်ားလုပ္ပါ။၅ မိနစ္ထိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၁၀ မိနစ္ ထိုင္သည္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီးထိုင္တာထက္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈကဘဲ အဓိကပါ။ ႏွလုံးသားထဲမွာဘုရားတည္ပါ။

ဒါေလးေတြမွန္မွန္ေလးလုပ္ေနပးေနမယ္ဆိုရင္စိတ္သည္ ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ခြၽင္းခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဆိုင္းသံ၊ ဗုံသံ ၾကားလွ်င္ စိတ္ထဲငိုခ်င္သလို ျဖစ္လာတာက ဘဝေဟာင္းက အေဖာ္ေတြက သူတို႔ကို သိေစခ်င္တဲ့စိတ္ေလးနဲ ကုသိုလ္အမွ်ေပးေဝေပးဖို႔သတိရေစရန္ေခတၱ ခနပူးကပ္လာတတ္တဲ့သေဘာပါ အသိေပးတာပါသူတို႔အတြက္အလႈဒါနျပဳေပးဖို႔ပါ”

လူျဖစ္ရတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္က ကုသိုလ္တရားေတြမ်ားမ်ားျပဳဖို႔ပါဘဲ ၇ရက္သားသမီးအေပါင္းခ်မ္းသာသုခရရွိၾကပါေစစီးပြားဥစၥာမ်ားဒီေရအလားတိုးတက္ၾကပါေစ။ေမတၱာေစတနာမ်ားစြာျဖင့္
#Crdဆရာေက်ာ္ေဇယ်ေအာင္