Love

ညီမေလး အိမ်ေထာင်ပြဳဖို႔ ဆုံးဖြတ်ေတာ့မယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ပါ

ညီမေလး,,,အိမ်ေထာင်ပြဳဖို႔ ဆုံးဖြတ်ေတာ့မယ်ဆိုရင်(1) စာတတ်တဲ့ေယာက်ကျာ်းထက် စာနာစိတ်ရွိတဲ့ေယာက်ျားကိုသာေရွးချယ်ပါ ။တစ်မိုးေအာက်ထဲ အတူနေထိုင်မဲ့သူဆိုတာကိုယ့်ခံစားချက်ကို စာနာစိတ်နဲ႔ကြည့်မြင်တတ်သူ ဖြစ်နေဖို႔သိပ်လိုအပ်တယ် ။(2) ပညာတတ်သူထက် ကြင်နာစိတ်ရွိသူကိုသာေရွးချယ်ပါ ။ကိုယ့်ဘဝတ်သက်တာလုံး အနီးဆုံးမွာရွိနေမဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ႕လိုအပ်ချက်တွေကို ကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်နဲ႔ေဖးမႏိုင်သူဖြစ်ဖို႔ သိပ်လိုအပ်ပါတယ်(3) ငွေချမ်းသာသူထက် စိတ်ထား႐ိုးေဖြာင့်သူကိုသာေရွးချယ်ပါ ။ဘဝတစ်လျောက်လုံး ေအးအတူပူအမျှလက်တွဲထားရမဲ့သူဟာ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုငွေနဲ႔ဖြည့်ဆည်းေပးႏိုင်႐ုံနဲ႔ မရဘူးဘယ်အရာမွာမဆို ပွင့်လင်း႐ိုးသားစွာနဲ႔ ဆက်ဆံေရးကသာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် အငြိဳးကင်းစေတဲ့ လက်နက်ဖြစ်တယ်(4) ဂုဏ်ရွိသူထက် ပြဳံးရယ်ႏိုင်စေသူကိုသာေရွးချယ်ပါ ။လူ႔ဘဝဆိုတာ ရေလႈိင်းလိုပဲ အနိမ့်အမြင့်ရွိတယ်ကိုယ့်အရိပ်အဖြစ် ခိုလႈံနေရသူဟာဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ႔ကြဳံလာပါစေမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ေပးပြီး ပြဳံးရယ်ႏိုင်စေသူဖြဈဖို႔အဓိက ကျတယ် ။(5) ႐ုပ်ေျခာသူထက် အသိုင်းဝိုင်းသန႔်ရွင်းသူကိုသာေရွးချယ်ပါ ။မတူညီတဲ့အသိုင်းဝိုင်းနှစ်ခု ေပါက်ဖွားလာသူတွေတစ်ဘဝအတူလက်တွဲပြီး တစ်မိုးေအာက်ထဲနေဖို႔ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ပါလာသလို နှစ်ဖက်အသိုင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းအိမ်ေထာင်စုတစ်ခုရဲ႕ တစ်စိပ်တစ်ဒေသမွာပါဝင်ပါတ်သက်စေပါတယ် ။ကိုယ့်ဘဝကို တစ်သက်တာေအးအတူထားရမဲ့သူဟာကိုယ်နူတ်အမူအယာ ယဉ်ေၾကးပြီးမိမိသိက္ခာကို တန်ဖိုးထားတတ်သူဖြဈဖို႔ အေရးကြီးဆုံးပဲ ။(6) ဥစ္စာပြည့်စုံသူထက် နားလည်မႈရွိသူကိုသာေရွးချယ်ပါ ။ကိုယ့်ရဲ႕အနီးဆုံးမွာနေတဲ့သူဆိုတာ မေတာ်တဆအမွားတွေအေပါ် ဒါမှမဟုတ် မိမိအသိုင်းဝိုင်းနဲ႔ဆက်ဆံေရးမွာ သေဘာထားကြီးပြီးနားလည်မႈရွိသူဖြဈဖို႔လည်း လိုအပ်ပါတယ် ။တကယ်ေတာ့ အိမ်ေထာင်ပြဳခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကြူးလွန်ပြီးသွားရင် ေယာက်ျားေလးဖြစ်စေမိန်းကေလးဖြစ်ေစ လက်ရွိတန်ဖိုးထက်ေတာ့ကျဆင်းသွားရတာပါပဲ ။အိမ်ေထာင်သည်ဘဝေရာက်သွားပြီးရင်မိန်းမသားတွေက ေယာက်ျားသားတွေထက်မိမိကိုယ်ပိုင်အခွင့်အေရးေတွ ၊ထိန်းျခဳပ်ခံရတာတွေပိုလာသလို ၊မိမိဖြစ်ခြင်တဲ့အခွင့်အေရးတွေျမားစွာ ေပးဆပ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါေကြာင့် အိမ်ေထာင်ပြဳေတာ့မယ်လို႔ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်လူတစ်ေယာက်ကို အေပါ်ယံတင် ဆုံးဖြတ်တာၿမိဳးေရွာင်ကျဉ်ပါ ။အၿခိန်ေပးပြီးေလ့လာပါ ။လူတစ်ေယာက်ရဲ႕စိတ်ဓာတ်ကို သိဖို႔ အချိန်ကြာကြာေစာင့်ကြည့်ဖို႔ မလိုအပ်ပါဘူး ။သတိကြီးကြီးနဲ႔ေစာင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလူတစ်ေယာက်ရဲ႕မေတာဆိုတာမထင်မှတ်တဲ့အရာတွေကနေအဖြေတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။တစ်သက်တာစိတ်ချမ်းသာချင်ရင်လူေရွးမမွားဖို႔အတွက်တခါတရံေတာ့ မၾက်ရည်တွေလည်းရင်းႏွီးလိုက်ပါ ညီမေလးCredit #May NoeUnicodeညီမေလး အိမ်ေထာင်ပြဳဖို႔ ဆုံးဖြတ်ေတာ့မယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ပါညီမေလး,,,အိမ်ေထာင်ပြဳဖို႔ ဆုံးဖြတ်ေတာ့မယ်ဆိုရင်(1) စာတတ်တဲ့ေယာက်ကျာ်းထက် စာနာစိတ်ရွိတဲ့ေယာက်ျားကိုသာေရွးချယ်ပါ ။တစ်မိုးေအာက်ထဲ အတူနေထိုင်မဲ့သူဆိုတာကိုယ့်ခံစားချက်ကို စာနာစိတ်နဲ႔ကြည့်မြင်တတ်သူ ဖြစ်နေဖို႔သိပ်လိုအပ်တယ် ။(2) ပညာတတ်သူထက် ကြင်နာစိတ်ရွိသူကိုသာေရွးချယ်ပါ ။ကိုယ့်ဘဝတ်သက်တာလုံး အနီးဆုံးမွာရွိနေမဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ႕လိုအပ်ချက်တွေကို ကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်နဲ႔ေဖးမႏိုင်သူဖြစ်ဖို႔ သိပ်လိုအပ်ပါတယ်(3) ငွေချမ်းသာသူထက် စိတ်ထား႐ိုးေဖြာင့်သူကိုသာေရွးချယ်ပါ ။ဘဝတစ်လျောက်လုံး ေအးအတူပူအမျှလက်တွဲထားရမဲ့သူဟာ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုငွေနဲ႔ဖြည့်ဆည်းေပးႏိုင်႐ုံနဲ႔ မရဘူးဘယ်အရာမွာမဆို ပွင့်လင်း႐ိုးသားစွာနဲ႔ ဆက်ဆံေရးကသာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် အငြိဳးကင်းစေတဲ့ လက်နက်ဖြစ်တယ်(4) ဂုဏ်ရွိသူထက် ပြဳံးရယ်ႏိုင်စေသူကိုသာေရွးချယ်ပါ ။လူ႔ဘဝဆိုတာ ရေလႈိင်းလိုပဲ အနိမ့်အမြင့်ရွိတယ်ကိုယ့်အရိပ်အဖြစ် ခိုလႈံနေရသူဟာဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ႔ကြဳံလာပါစေမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ေပးပြီး ပြဳံးရယ်ႏိုင်စေသူဖြဈဖို႔အဓိက ကျတယ် ။(5) ႐ုပ်ေျခာသူထက် အသိုင်းဝိုင်းသန႔်ရွင်းသူကိုသာေရွးချယ်ပါ ။မတူညီတဲ့အသိုင်းဝိုင်းနှစ်ခု ေပါက်ဖွားလာသူတွေတစ်ဘဝအတူလက်တွဲပြီး တစ်မိုးေအာက်ထဲနေဖို႔ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ပါလာသလို နှစ်ဖက်အသိုင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းအိမ်ေထာင်စုတစ်ခုရဲ႕ တစ်စိပ်တစ်ဒေသမွာပါဝင်ပါတ်သက်စေပါတယ် ။ကိုယ့်ဘဝကို တစ်သက်တာေအးအတူထားရမဲ့သူဟာကိုယ်နူတ်အမူအယာ ယဉ်ေၾကးပြီးမိမိသိက္ခာကို တန်ဖိုးထားတတ်သူဖြဈဖို႔ အေရးကြီးဆုံးပဲ ။(6) ဥစ္စာပြည့်စုံသူထက် နားလည်မႈရွိသူကိုသာေရွးချယ်ပါ ။ကိုယ့်ရဲ႕အနီးဆုံးမွာနေတဲ့သူဆိုတာ မေတာ်တဆအမွားတွေအေပါ် ဒါမှမဟုတ် မိမိအသိုင်းဝိုင်းနဲ႔ဆက်ဆံေရးမွာ သေဘာထားကြီးပြီးနားလည်မႈရွိသူဖြဈဖို႔လည်း လိုအပ်ပါတယ် ။တကယ်ေတာ့ အိမ်ေထာင်ပြဳခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကြူးလွန်ပြီးသွားရင် ေယာက်ျားေလးဖြစ်စေမိန်းကေလးဖြစ်ေစ လက်ရွိတန်ဖိုးထက်ေတာ့ကျဆင်းသွားရတာပါပဲ ။အိမ်ေထာင်သည်ဘဝေရာက်သွားပြီးရင်မိန်းမသားတွေက ေယာက်ျားသားတွေထက်မိမိကိုယ်ပိုင်အခွင့်အေရးေတွ ၊ထိန်းျခဳပ်ခံရတာတွေပိုလာသလို ၊မိမိဖြစ်ခြင်တဲ့အခွင့်အေရးတွေျမားစွာ ေပးဆပ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါေကြာင့် အိမ်ေထာင်ပြဳေတာ့မယ်လို႔ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်လူတစ်ေယာက်ကို အေပါ်ယံတင် ဆုံးဖြတ်တာၿမိဳးေရွာင်ကျဉ်ပါ ။အၿခိန်ေပးပြီးေလ့လာပါ ။လူတစ်ေယာက်ရဲ႕စိတ်ဓာတ်ကို သိဖို႔ အချိန်ကြာကြာေစာင့်ကြည့်ဖို႔ မလိုအပ်ပါဘူး ။သတိကြီးကြီးနဲ႔ေစာင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလူတစ်ေယာက်ရဲ႕မေတာဆိုတာမထင်မှတ်တဲ့အရာတွေကနေအဖြေတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။တစ်သက်တာစိတ်ချမ်းသာချင်ရင်လူေရွးမမွားဖို႔အတွက်တခါတရံေတာ့ မၾက်ရည်တွေလည်းရင်းႏွီးလိုက်ပါ ညီမေလးCredit #May Noe