Health

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ဖုန္းေတြ ၾကည့္တာမ်ားလို႔ မ်က္စိမႈန္ဝါးေနၿပီလား ဒီနည္းေလးသုံးၾကည့္ပါ

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ဖုန္းေတြ ၾကည့္တာမ်ားလို႔ မ်က္စိမႈန္ဝါးေနၿပီလား ဒီနည္းေလးသုံးၾကည့္ပါ

မ်က္မွန္တပ္ထားရသူမ်ား လက္ေတြ႕ကို စမ္းသပ္သုံးစြဲၾကည့္ၾကပါေနာ္။အသက္(၃၀) ေက်ာ္မှမျက္စိမၾကည္ဘဲ မႈန္ဝါးဝါးမို႔ ဆရာဝန္ျပၾကည့္ေတာ့ အနီးၾကည့္ ပါဝါ (+၁၅၀)ဒီဂရီ မ်က္မွန္တပ္ခဲ့ရတာ။အခုအသက္(၄၀) ေက်ာ္မှမ်က္မှန္လြတ္ေလေတာ့ ထူးဆန္းေနသလို အမ်ားက ထင္ၾကတာပါ။ ေဆးနည္း အခ်ိဳးအစားအတိုင္းကို လြယ္ကူစြာ ေဖၚစပ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ေဆးနည္းကေတာ့

(၁) ဆီးျဖဴးသီးကို ထုေထာင္းၿပီး အေစ့ဖယ္၊ေနလှန္း၊ အမႈန႔္ျပဳလုပ္ရန္။(၂) ႀကိတ္မှန္႐ြက်ကိုခူး အရိပ္မွာအလိုအေလ်ာက္ သဘာဝအတိုင္းအေျခာက္ ခံအမႈန႔္ျပဳရန္။(၃) ကြမ္း႐ြက္ ကို အခြောက္လွန္းအမႈန႔္ျပဳရန္။

(၄) ပ်ားရည္စစ်စစ္ထို(၄)မ်ိဳးသာ လိုတာပါ။ယခုေခတ္ကာလ မ်က္မှန္ေကာင္းတစ္လက္ လုပ္ပါက ကာလတန္ဖိုး ေလးေသာင္းငါးေသာင္းမကကုန္မည္။ေနရာတကာမွာ မ်က္မှန္မပါေတာ့ စိတ္ပျက္ဖြယ္ အကန္းႀကီးလိုျဖစ္ျပန္။မ်က္မှန္ေမ့ကျန္ပါလွ်င္ ဘာမျမျမင္ရခ်င္ေတာ့၊ စာဖတ္ဖို႔၊ ဖုန္းပြတ္ဖို႔ အကုန္ခက္ေပသည္။မ်က္မှန္ပါဝါဟာ အက်မရွိ အတက္သာရွိတာ။ထိုမွ်မက ပါဝါမကိုက္ပါလွ်င္ ဇက္ေၾကာတက္စိတ္ပ်က္ျဖစ္ရသည္။

သုံးေဆာင္ရန္ ညအိပ္ၿပီဆိုပါလွ်င္ ဆီးျဖဴသီးမႈန႔္လက္ဖက္ စားဇြန္း(၁)ဇြန္းႀကိတ္မှန္႐ြက္မႈန႔္ လက္ဖက္စားဇြန္း(၁)ဇြန္း ကြမ္း႐ြက္ေျခာက္မႈန႔္ လက္ဖက္စားဇြန္း(၁)ဇြန္း ထိုေဆးသုံးပါးအား ပ်ားရည္လက္ဖက္စားဇြန္း(၃)ဇြန္းႏွင့္ေရာေမွ၍

စားေပးရန္ဖြစ္သည္။သုံးလသာ ပုံမှန္မပ်က္ ယုံြကည္ခ်က္ျဖင့္ စားေပးပါေနာ္။ မ်က္စိၾကည္လင္လာၿပီးေတာ့ မ်က္မှန္လြတ္မွာ ေသခ်ာေနပါလိမ့္မည္ေနာ္ထိုမွ်မကဘဲအက်ိဳးရလဒ္ကအေညာင္းအညာပါ ေျပလာပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆး အစြမ္းအား လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ကိုျမင့္တင္ၾကပါစို႔ဗ်ာ။

ခရက်ဒစ်

Unicode

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ဖုန္းေတြ ၾကည့္တာမ်ားလို႔ မ်က္စိမႈန္ဝါးေနၿပီလား ဒီနည္းေလးသုံးၾကည့္ပါ

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ဖုန္းေတြ ၾကည့္တာမ်ားလို႔ မ်က္စိမႈန္ဝါးေနၿပီလား ဒီနည္းေလးသုံးၾကည့္ပါ

မ်က္မွန္တပ္ထားရသူမ်ား လက္ေတြ႕ကို စမ္းသပ္သုံးစြဲၾကည့္ၾကပါေနာ္။အသက္(၃၀) ေက်ာ္မှမျက္စိမၾကည္ဘဲ မႈန္ဝါးဝါးမို႔ ဆရာဝန္ျပၾကည့္ေတာ့ အနီးၾကည့္ ပါဝါ (+၁၅၀)ဒီဂရီ မ်က္မွန္တပ္ခဲ့ရတာ။အခုအသက္(၄၀) ေက်ာ္မှမ်က္မှန္လြတ္ေလေတာ့ ထူးဆန္းေနသလို အမ်ားက ထင္ၾကတာပါ။ ေဆးနည္း အခ်ိဳးအစားအတိုင္းကို လြယ္ကူစြာ ေဖၚစပ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ေဆးနည္းကေတာ့

(၁) ဆီးျဖဴးသီးကို ထုေထာင္းၿပီး အေစ့ဖယ္၊ေနလှန္း၊ အမႈန႔္ျပဳလုပ္ရန္။(၂) ႀကိတ္မှန္႐ြက်ကိုခူး အရိပ္မွာအလိုအေလ်ာက္ သဘာဝအတိုင္းအေျခာက္ ခံအမႈန႔္ျပဳရန္။(၃) ကြမ္း႐ြက္ ကို အခြောက္လွန္းအမႈန႔္ျပဳရန္။

(၄) ပ်ားရည္စစ်စစ္ထို(၄)မ်ိဳးသာ လိုတာပါ။ယခုေခတ္ကာလ မ်က္မှန္ေကာင္းတစ္လက္ လုပ္ပါက ကာလတန္ဖိုး ေလးေသာင္းငါးေသာင္းမကကုန္မည္။ေနရာတကာမွာ မ်က္မှန္မပါေတာ့ စိတ္ပျက္ဖြယ္ အကန္းႀကီးလိုျဖစ္ျပန္။မ်က္မှန္ေမ့ကျန္ပါလွ်င္ ဘာမျမျမင္ရခ်င္ေတာ့၊ စာဖတ္ဖို႔၊ ဖုန္းပြတ္ဖို႔ အကုန္ခက္ေပသည္။မ်က္မှန္ပါဝါဟာ အက်မရွိ အတက္သာရွိတာ။ထိုမွ်မက ပါဝါမကိုက္ပါလွ်င္ ဇက္ေၾကာတက္စိတ္ပ်က္ျဖစ္ရသည္။

သုံးေဆာင္ရန္ ညအိပ္ၿပီဆိုပါလွ်င္ ဆီးျဖဴသီးမႈန႔္လက္ဖက္ စားဇြန္း(၁)ဇြန္းႀကိတ္မှန္႐ြက္မႈန႔္ လက္ဖက္စားဇြန္း(၁)ဇြန္း ကြမ္း႐ြက္ေျခာက္မႈန႔္ လက္ဖက္စားဇြန္း(၁)ဇြန္း ထိုေဆးသုံးပါးအား ပ်ားရည္လက္ဖက္စားဇြန္း(၃)ဇြန္းႏွင့္ေရာေမွ၍

စားေပးရန္ဖြစ္သည္။သုံးလသာ ပုံမှန္မပ်က္ ယုံြကည္ခ်က္ျဖင့္ စားေပးပါေနာ္။ မ်က္စိၾကည္လင္လာၿပီးေတာ့ မ်က္မှန္လြတ္မွာ ေသခ်ာေနပါလိမ့္မည္ေနာ္ထိုမွ်မကဘဲအက်ိဳးရလဒ္ကအေညာင္းအညာပါ ေျပလာပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆး အစြမ္းအား လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ကိုျမင့္တင္ၾကပါစို႔ဗ်ာ။