Love

မိန္းမက မိန္းမပါပဲ၊တြခားအရာေတြ ယွဥ္လို႔ရချင္ ရမယ္ေ ၾကလြယ္ ႏြမ္းလြယ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ မယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ ထိခိုက္လြယ္ပါတယ္

မိန္းခေလးေတြ ေသခ်ာဖတ္ပါ ဒီေခတ္မွာ မိန္းခေလး တစ္ေယာက္ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး နဲ႔အခ်စ္ခံရဖို႔ဆိုတာ ရှားသြားၿပီ။ မခူးရက္တဲ့ ပန္းေလးတစ္ပွင့္ကို အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ ထိုင္ၾကည့္ေနသလို ျမတ္ႏိုးမႈမ်ိဳးနဲ႔ ခ်စ္ဖို႔ဆိုတာ ဟာသတစ္ပုဒ္ လိုေတာင္ ျဖစ္ေနၿပီ၊

ရည္းစားထားတာ အလှထိုင္ၾကည့္ၿပီး ဘာလုပ္ရမွာလဲ ကိုယ္မစားလည္း သူမ်ားစားမွာပဲ ဆိုတာေတွက ပါေသးတယ္။ သူမ်ားသုံးၿပီးသား ညစ္ႏြမ္းေနတဲ့ ပုဝါလိုမ်ိဳး အရင္လူနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခဲ့တာကို တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းလို တန္ဖိုးထားေနလည္း အလကားပဲဆိုတဲ့ လူေတြနဲ႔

မိန္းကေလးေတြ အတြက္ ကတာ့အထူးဖတ္ သင့္ပါတယ္ စာဖတ္ တာက ပ်င္းစရာမဟူတ္ပါဘူး ဖတ္ သင့်တဲ့စာကို ဖတ္ပါ

ဒီလိုေခတ္ထဲမွာ မိန္းမျဖစ္ရတာ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းတစ္ခုလိုပဲ…ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြကသူတို႔လိုအပ္တာကိုပိုက္ဆံေပးၿပီး ဝယ္တယ္။တမင္ယုတ္မာတဲ့သူေတြက အချစ်ဆိုတာကို အသုံးခ်ၿပီး ကိုယ္လို ခ်င္တာကို ရေအာင္ယူတယ္၊

ကတိေတြေပးတယ္ေ မွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးတယ္၊တစ္ဖက္မိန္းကေလးရဲ႕အနာဂတ္ေတြကို အိပ္မက္ေတြေပးၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ ချယ္လှယ္ေနတာ။ြပည့္တန္ဆာနဲ႔ အိပ္တတ္တဲ့ ေယာက္်ားေတွက မယုတ္မာဘူး၊တန္ရာတန္ေၾကးေပးၿပီး

သူတို႔လိုအပ္တာကို ဝယ္တာ၊ခ်စ္ပါတယ္ဆိုၿပီး အတူအိပ္ခ်င္ၾကတဲ့ေယာက္်ားေတြ ကေတာ့ပိုၿပီး ယုတ္မာတယ္။ ပိုက္ဆံေပးစရာ မလိုတဲ့အြပင္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝေရာ ႏှလုံးသားေရာေသေအာင္ သတ္သြားတာမ်ိဳးေပါ့၊

မိန္းခေလးျဖစ္ၿပီး အညႇာလြယ္တာကိုး အယုံလြယ္တာကိုးလို႔ ပစ္စလတ္ခတ္ ေျပာခ်င္ရင္ ကိုယ္တိုင္ကေရာ တကယ္ခ်စ္ရင္ ဘဝေပးၿပီး သက္ေသြပပါလို႔…၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ၿပီးသြားေတာ့မှ အရင္လူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ခဲ့မွ် ႏြားအြဖစ္မခံႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ ေရှာင္ထြက္မယ္ဆိုလည္း အစတည္းက အခွင့္အေရး မယူၾကနဲ႔၊

ေျပာခ်င္တာက မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ ကို တကယ္မခ်စ္ပဲ အသုံးမချပါနဲ ၊ျမတ္ႏိုးတဲ့ စိတ္နဲ႔ချစ္ပါ၊ တန္ဖိုးထားတဲ့ စိတ္နဲ႔ခ်စ္ပါ၊ မိန္းမသားေတွကို ကိုယ့္မျက္လုံးထဲမွာအားႏြဲ႕တဲ့ လူသားေတြလို႔ျမင္ပါ၊ ကိုယ့္ကို အားကိုးတတ္တဲ့ ကိုယ့္ညီမေလးေတြလို ျမင္ပါ၊ဘယ္လိုပဲ ရင္ေဘာင္တန္းပါေစ

မိန္းမက မိန္းမပါပဲ၊တြခားအရာေတြ ယွဥ္လို႔ရချင္ ရမယ္ေ ၾကလြယ္ ႏြမ္းလြယ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ မယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ ထိခိုက္လြယ္ပါတယ္။ေျခသုတ္ပုဝါလို႔ လူေတြသတ္မှတ္ ထားတဲ့ ပုဝါတစ္ခုကိုေျ ခသုတ္ တာ ကိုယ့္အပစ္မဟုတ္ဘူး၊

လက္ ကိုင်ပုဝါတစ္ခု ကိုေျခသုတ္ၿပီး ေနာက္လူေတြပ ါထပ္သုတ္ေအာင္ စြန႔္ပစ္ခဲ့ ရင္ေတာ့ကိုယ့္ အြပစ္ျဖစ္သြားၿပီ…၊ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ညစ္ႏြမ္းခဲ့မယ္ ဆိုရင္လည္းအဲဒီလက္ ကိုင် ပုဝါေလးကို လႊတ္မချပဲ တစ္သက္လုံး ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးနဲ႔ တန္ဖိုးထားသိမ္း ဆည္းတတ္ပါေစ…။

Credit
Unicode

မိန္းကေလးေတြ အတြက္ ကတာ့အထူးဖတ္ သင့်ပါတယ္ စာဖတ္ တာက ပ်င္းစရာမဟူတ္ပါဘူး ဖတ္ သင့်တဲ့စာကို ဖတ္ပါ
မိန္းခေလးေတြ ေသခ်ာဖတ္ပါ ဒီေခတ္မွာ မိန္းခေလး တစ္ေယာက္ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး နဲ႔အခ်စ္ခံရဖို႔ဆိုတာ ရှားသြားၿပီ။ မခူးရက္တဲ့ ပန္းေလးတစ္ပွင့္ကို အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ ထိုင္ၾကည့္ေနသလို ျမတ္ႏိုးမႈမ်ိဳးနဲ႔ ခ်စ္ဖို႔ဆိုတာ ဟာသတစ္ပုဒ္ လိုေတာင္ ျဖစ္ေနၿပီ၊

ရည္းစားထားတာ အလှထိုင္ၾကည့္ၿပီး ဘာလုပ္ရမွာလဲ ကိုယ္မစားလည္း သူမ်ားစားမွာပဲ ဆိုတာေတွက ပါေသးတယ္။ သူမ်ားသုံးၿပီးသား ညစ္ႏြမ္းေနတဲ့ ပုဝါလိုမ်ိဳး အရင္လူနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခဲ့တာကို တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းလို တန္ဖိုးထားေနလည္း အလကားပဲဆိုတဲ့ လူေတြနဲ႔

မိန္းကေလးေတြ အတြက္ ကတာ့အထူးဖတ္ သင့္ပါတယ္ စာဖတ္ တာက ပ်င္းစရာမဟူတ္ပါဘူး ဖတ္ သင့်တဲ့စာကို ဖတ္ပါ

ဒီလိုေခတ္ထဲမွာ မိန္းမျဖစ္ရတာ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းတစ္ခုလိုပဲ…ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြကသူတို႔လိုအပ္တာကိုပိုက္ဆံေပးၿပီး ဝယ္တယ္။တမင္ယုတ္မာတဲ့သူေတြက အချစ်ဆိုတာကို အသုံးခ်ၿပီး ကိုယ္လို ခ်င္တာကို ရေအာင္ယူတယ္၊

ကတိေတြေပးတယ္ေ မွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးတယ္၊တစ္ဖက္မိန္းကေလးရဲ႕အနာဂတ္ေတြကို အိပ္မက္ေတြေပးၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ ချယ္လှယ္ေနတာ။ြပည့္တန္ဆာနဲ႔ အိပ္တတ္တဲ့ ေယာက္်ားေတွက မယုတ္မာဘူး၊တန္ရာတန္ေၾကးေပးၿပီး

သူတို႔လိုအပ္တာကို ဝယ္တာ၊ခ်စ္ပါတယ္ဆိုၿပီး အတူအိပ္ခ်င္ၾကတဲ့ေယာက္်ားေတြ ကေတာ့ပိုၿပီး ယုတ္မာတယ္။ ပိုက္ဆံေပးစရာ မလိုတဲ့အြပင္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝေရာ ႏှလုံးသားေရာေသေအာင္ သတ္သြားတာမ်ိဳးေပါ့၊

မိန္းခေလးျဖစ္ၿပီး အညႇာလြယ္တာကိုး အယုံလြယ္တာကိုးလို႔ ပစ္စလတ္ခတ္ ေျပာခ်င္ရင္ ကိုယ္တိုင္ကေရာ တကယ္ခ်စ္ရင္ ဘဝေပးၿပီး သက္ေသြပပါလို႔…၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ၿပီးသြားေတာ့မှ အရင္လူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ခဲ့မွ် ႏြားအြဖစ္မခံႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ ေရှာင္ထြက္မယ္ဆိုလည္း အစတည္းက အခွင့္အေရး မယူၾကနဲ႔၊

ေျပာခ်င္တာက မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ ကို တကယ္မခ်စ္ပဲ အသုံးမချပါနဲ ၊ျမတ္ႏိုးတဲ့ စိတ္နဲ႔ချစ္ပါ၊ တန္ဖိုးထားတဲ့ စိတ္နဲ႔ခ်စ္ပါ၊ မိန္းမသားေတွကို ကိုယ့္မျက္လုံးထဲမွာအားႏြဲ႕တဲ့ လူသားေတြလို႔ျမင္ပါ၊ ကိုယ့္ကို အားကိုးတတ္တဲ့ ကိုယ့္ညီမေလးေတြလို ျမင္ပါ၊ဘယ္လိုပဲ ရင္ေဘာင္တန္းပါေစ

မိန္းမက မိန္းမပါပဲ၊တြခားအရာေတြ ယွဥ္လို႔ရချင္ ရမယ္ေ ၾကလြယ္ ႏြမ္းလြယ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ မယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ ထိခိုက္လြယ္ပါတယ္။ေျခသုတ္ပုဝါလို႔ လူေတြသတ္မှတ္ ထားတဲ့ ပုဝါတစ္ခုကိုေျ ခသုတ္ တာ ကိုယ့္အပစ္မဟုတ္ဘူး၊

လက္ ကိုင်ပုဝါတစ္ခု ကိုေျခသုတ္ၿပီး ေနာက္လူေတြပ ါထပ္သုတ္ေအာင္ စြန႔္ပစ္ခဲ့ ရင္ေတာ့ကိုယ့္ အြပစ္ျဖစ္သြားၿပီ…၊ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ညစ္ႏြမ္းခဲ့မယ္ ဆိုရင္လည္းအဲဒီလက္ ကိုင် ပုဝါေလးကို လႊတ္မချပဲ တစ္သက္လုံး ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးနဲ႔ တန္ဖိုးထားသိမ္း ဆည္းတတ္ပါေစ…။

Credit