Love

တန္ဖိုးမသိတဲ့ လူေတြအတြက္နဲ႔ ကြၽန္မတန္ဖိုးကို မမဲ့ခ်င္ဘူး

ကြၽန္မေလွ်ာက္ တဲ့လမ္းက ဆူးခင္း လမ္းျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာင္ ကြၽန္မ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ဝန္မေလးဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆို ကြၽန္မ ကိုယ္ကြၽန္မ ယုံၾကည္မႈ အြပည့္ ရွိေနလို႔ပါပဲ။

ကြၽန္မဘဝက ၾကမ္းတမ္း တယ္လို႔ ၿငီးၿပီး ငိုမေနဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆို ကြၽန္မ ဝမ္းနည္းရင္ ႏွစ္သိမ့္ မယ့္သူက ကြၽန္မပဲြဖစ္ေန လို႔ပါပဲ။ကြၽန္မ လဲက်ခဲ့ ရင္ေတာင္ ြပန္ ထဖို႔

တစ္ စုံတစ်ခုကိုေစာင့္ မေနခဲ့ဖူးဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ဆို ကြၽန္မခြန္အားနဲ႔ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၿပီးျပန္ထ ထတတ္ေအာင္ အရႈံးေတြထဲက ခဏခဏ သင္ခန္းစာေတြ ရခဲ့ဖူးလို႔ ပါပဲ ။ကြၽန္မ

တန္ဖိုးမသိတဲ့ လူေတြအတြက္နဲ႔ ကြၽန္မတန္ဖိုးကို မမဲ့ခ်င္ဘူး

ခ်စ္ေန ခဲ့ရင္ေတာင္ ေမ့ထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း ကိုျပန္တမ္းတေန မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆို အခ်စ္က ခါးသီးစြ ာရခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာဆို

တာခဏ ခဏ ထိုးဆြေန လို႔ ခံစားရေန တာထက္ ပိုၿပီး မခ်စ္ တတ္ေအာင္ သတိေတြေပးေန တတ္ လို ပါပဲ ။ကြၽန္မ အတြက္ ကြၽန္မ အသင့္

ရွိေနဖို႔ ကြၽန္မ က်န္းမာေန ဖို႔လို တယ္ ။ကြၽန္မ အတြက္ ကြၽန္မ ခြန္အားေတြေပးေန ဖို႔ စာေပ ဖတ္ ရႈ႕ၿပီး ဦးေနှာက္ အာဟာ ရြပည့္ေန ဖို႔လိုတယ္ ။ကြၽန္မ အတြက္ ကြၽန္မရွိေန ဖို႔အာဟာ ရအတြက္

ခႏၶာကိုယ္ ြဖည့္စြက္ စာနဲ ကိုယ္ကာယေလ့ က်င့္ဖို႔ အတြက္ အခ်ိန္ေပးဖို႔ လိုတယ္ ။ ကြၽန္မအတြက္ ဘယ္ သူမှမလို ပါဘူး မိသားစုၿပီးရင္ မေကာင္းတဲ့ သူေတြထက္ ကြၽန္မ အတြက္ ကြၽန္မရွိေန ဖို႔ပဲ လို တာပါ ။

MayHsu(ရာမညေျမ

Credit
Unicode

တန္ဖိုးမသိတဲ့ လူေတြအတြက္နဲ႔ ကြၽန္မတန္ဖိုးကို မမဲ့ခ်င္ဘူး

ကြၽန္မေလွ်ာက္ တဲ့လမ္းက ဆူးခင္း လမ္းျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာင္ ကြၽန္မ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ဝန္မေလးဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆို ကြၽန္မ ကိုယ္ကြၽန္မ ယုံၾကည္မႈ အြပည့္ ရွိေနလို႔ပါပဲ။

ကြၽန္မဘဝက ၾကမ္းတမ္း တယ္လို႔ ၿငီးၿပီး ငိုမေနဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆို ကြၽန္မ ဝမ္းနည္းရင္ ႏွစ္သိမ့္ မယ့္သူက ကြၽန္မပဲြဖစ္ေန လို႔ပါပဲ။ကြၽန္မ လဲက်ခဲ့ ရင္ေတာင္ ြပန္ ထဖို႔

တစ္ စုံတစ်ခုကိုေစာင့္ မေနခဲ့ဖူးဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ဆို ကြၽန္မခြန္အားနဲ႔ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၿပီးျပန္ထ ထတတ္ေအာင္ အရႈံးေတြထဲက ခဏခဏ သင္ခန္းစာေတြ ရခဲ့ဖူးလို႔ ပါပဲ ။ကြၽန္မ

တန္ဖိုးမသိတဲ့ လူေတြအတြက္နဲ႔ ကြၽန္မတန္ဖိုးကို မမဲ့ခ်င္ဘူး

ခ်စ္ေန ခဲ့ရင္ေတာင္ ေမ့ထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း ကိုျပန္တမ္းတေန မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆို အခ်စ္က ခါးသီးစြ ာရခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာဆို

တာခဏ ခဏ ထိုးဆြေန လို႔ ခံစားရေန တာထက္ ပိုၿပီး မခ်စ္ တတ္ေအာင္ သတိေတြေပးေန တတ္ လို ပါပဲ ။ကြၽန္မ အတြက္ ကြၽန္မ အသင့္

ရွိေနဖို႔ ကြၽန္မ က်န္းမာေန ဖို႔လို တယ္ ။ကြၽန္မ အတြက္ ကြၽန္မ ခြန္အားေတြေပးေန ဖို႔ စာေပ ဖတ္ ရႈ႕ၿပီး ဦးေနှာက္ အာဟာ ရြပည့္ေန ဖို႔လိုတယ္ ။ကြၽန္မ အတြက္ ကြၽန္မရွိေန ဖို႔အာဟာ ရအတြက္

ခႏၶာကိုယ္ ြဖည့္စြက္ စာနဲ ကိုယ္ကာယေလ့ က်င့္ဖို႔ အတြက္ အခ်ိန္ေပးဖို႔ လိုတယ္ ။ ကြၽန္မအတြက္ ဘယ္ သူမှမလို ပါဘူး မိသားစုၿပီးရင္ မေကာင္းတဲ့ သူေတြထက္ ကြၽန္မ အတြက္ ကြၽန္မရွိေန ဖို႔ပဲ လို တာပါ ။

MayHsu(ရာမညေျမ

Credit