Love

ကိုယ့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့လူကိုပဲ ချစ္ပါ ….

မ်က္ရည္က်ေအာင္ လုပ္ၿပီးမှ ျပန္ၿပီးသုတ္ေပး တာကို အခ်စ္လို႔ထင္ေန တာလားကေလး တကယ္ခ်စ္ တဲ့လူက ကိုယ့္ကို တစ္ခါတစ္ရံ နာက်င္ေကာင္း နာက်င္ေစႏိုင္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္

သစၥာမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မှ လုပ္မွာမ ဟုတ္ဘူးသူ႔ေၾကာင့္ မ်က္ရည္က် ဖို႔မေြပာနဲ႔ တြခားသူေၾကာင့္ မ်က္ရည္က်မွာေတာင္ စိုးတဲ့သူပါ အရာရာကို အကိုယ့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့လူကိုပဲ ခ်စ္ေလွ်ာ့ေပး အလိုလိုက္ တာမှ

အခ်စ္မ ဟုတ္ဘူး အလိုလိုက္သင့္သေလာက္ လိုက္ၿပီး တားသင့္ တန္ တာကို တားတတ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္က ပိုၿပီ တန္ဖိုးရွိ ပါတယ္မျက္ရည္ေလး တစ္ႏှပ်ေလး သုတ္ေပး

တတ္တဲ့ ရင္ခြင္မွာ ေပ်ာ္ေန ရင္ေတာ့ မ်က္ရည္မက်ေအာင္ ထားႏိုင္မယ့္ ရင္ခြင္ တစ္ စုံနဲ႔ ေဝးေနဦးမွာပဲေလ ႏှလုံးသားရဲ႕ အလိုဆႏၵအရ ခ်စ္ခဲ့ေပမယ့္ ဦးေဏွာက္ေလးနဲ႔ စဥ္းစားခ်င့္ ခ်ိန် တတ္ပါ

အခ်စ္လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ကိုယ့္စိတ္ကို အကျဥ္းခ်ထား တတ္တဲ့ ေထာင္လို အခ်စ္ မ်ိဳးမှ အမ်ားႀကီးပဲဟိုလို မေနနဲ႔ ဒီလိုမေနနဲ႔ ဟိုေနရာမသြားနဲ႔ ဒီေနရာမသြားနဲ႔ စသည္ျဖင့္ အရာအားလုံးကို လိုက္ၿပီးကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနရင္ ကိုယ့္စိတ္နဲ ကိုယ့္ကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး လြတ္လပ္ ႏိုင္ေတာ့မလဲ

.

မလြတ္မလပ္နဲ႔ ေနရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ မွာ ေသခ်င္ စိတ္ပဲ ရွိတယ္ ဘယ္လို နည္းနဲ႔မှ မေပ်ာ္႐ႊင္ ရဘူး ။ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္ပါ . . . ကိုယ့္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေစ တဲ့လူကိုပဲ ခ်စ္ပါ ကိုယ္ေသရင္ ငိုမယ့္ လူထက္

ကိုယ္ငိုမွာကို ေသမေလာက္ေၾကာက္ တတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ကိုပဲ ခ်စ္ပါ ကိုယ့္ကို စိတ္ခ်ယုံၾကည္ တတ္တဲ့ အရပ္ မွာပဲ ေနပါ ကိုယ္ထြက္ သြားမွာ ေသမေလာက္ ေၾကာက္ တတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ လက္ ကိုပဲ ဆြဲပါ ။

မိန္းမသားတို႔အတြက္

သွ်င္ယြန္း

Unicode

ကိုယ့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့လူကိုပဲ ခ်စ္ပါ ….
မ်က္ရည္က်ေအာင္ လုပ္ၿပီးမှ ျပန္ၿပီးသုတ္ေပး တာကို အခ်စ္လို႔ထင္ေန တာလားကေလး တကယ္ခ်စ္ တဲ့လူက ကိုယ့္ကို တစ္ခါတစ္ရံ နာက်င္ေကာင္း နာက်င္ေစႏိုင္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္

ကိုယ့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့လူကိုပဲ ခ်စ္ပါ ….

သစၥာမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မှ လုပ္မွာမ ဟုတ္ဘူးသူ႔ေၾကာင့္ မ်က္ရည္က် ဖို႔မေြပာနဲ႔ တြခားသူေၾကာင့္ မ်က္ရည္က်မွာေတာင္ စိုးတဲ့သူပါ အရာရာကို အကိုယ့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့လူကိုပဲ ခ်စ္ေလွ်ာ့ေပး အလိုလိုက္ တာမှ

အခ်စ္မ ဟုတ္ဘူး အလိုလိုက္သင့္သေလာက္ လိုက္ၿပီး တားသင့္ တန္ တာကို တားတတ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္က ပိုၿပီ တန္ဖိုးရွိ ပါတယ္မျက္ရည္ေလး တစ္ႏှပ်ေလး သုတ္ေပး

တတ္တဲ့ ရင္ခြင္မွာ ေပ်ာ္ေန ရင္ေတာ့ မ်က္ရည္မက်ေအာင္ ထားႏိုင္မယ့္ ရင္ခြင္ တစ္ စုံနဲ႔ ေဝးေနဦးမွာပဲေလ ႏှလုံးသားရဲ႕ အလိုဆႏၵအရ ခ်စ္ခဲ့ေပမယ့္ ဦးေဏွာက္ေလးနဲ႔ စဥ္းစားခ်င့္ ခ်ိန် တတ္ပါ

အခ်စ္လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ကိုယ့္စိတ္ကို အကျဥ္းခ်ထား တတ္တဲ့ ေထာင္လို အခ်စ္ မ်ိဳးမှ အမ်ားႀကီးပဲဟိုလို မေနနဲ႔ ဒီလိုမေနနဲ႔ ဟိုေနရာမသြားနဲ႔ ဒီေနရာမသြားနဲ႔ စသည္ျဖင့္ အရာအားလုံးကို လိုက္ၿပီးကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနရင္ ကိုယ့္စိတ္နဲ ကိုယ့္ကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး လြတ္လပ္ ႏိုင္ေတာ့မလဲ

.

မလြတ္မလပ္နဲ႔ ေနရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ မွာ ေသခ်င္ စိတ္ပဲ ရွိတယ္ ဘယ္လို နည္းနဲ႔မှ မေပ်ာ္႐ႊင္ ရဘူး ။ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္ပါ . . . ကိုယ့္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေစ တဲ့လူကိုပဲ ခ်စ္ပါ ကိုယ္ေသရင္ ငိုမယ့္ လူထက္

ကိုယ္ငိုမွာကို ေသမေလာက္ေၾကာက္ တတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ကိုပဲ ခ်စ္ပါ ကိုယ့္ကို စိတ္ခ်ယုံၾကည္ တတ္တဲ့ အရပ္ မွာပဲ ေနပါ ကိုယ္ထြက္ သြားမွာ ေသမေလာက္ ေၾကာက္ တတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ လက္ ကိုပဲ ဆြဲပါ ။

မိန္းမသားတို႔အတြက္

သွ်င္ယြန္း