Knowledge

အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းမွာ..ကပ္ထားရင္ ကပ္ေရာဂါ ေဘးႀကီးကေန ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး ကင္းေဝးလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္….

ေရွးေရွးတုန္းကလည္း ေက်ာက္ေရာဂါ..ပုလိပ္ေရာဂါ.. ဝမ္းေရာဂါ အစရွိသျဖင့္ ကူးစက္လြယ္တဲ့ ေရာဂါဆိုးေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကဘူးတယ္…။

တ႐ြာလုံး ႐ြာလုံးကြၽတ္ ကူးကုန္ၿပီးလူေတြ အကုန္ေသၾကသတဲ့.. လူေတြေသေတာ့ မေကာင္းဆိုး႐ြားေတြ ေပ်ာ္တာေပါ့.. သူတို႔ေတြ ေပ်ာ္ျမဴးၿပီး ႐ြာေတြထဲ ဝင္လာၾကသတဲ့..

႐ြာေတြ ထဲက လူတခ်ိဳ႕လည္း တြခားလြတ္ရာ ေရွာင္တဲ့လူကေရွာင္..ေျပာင္းတဲ့လူက ေျပာင္းေပါ့….အဲလိုနဲ႔ ႐ြာေတြဟာ တစျပင္ လို အကုန္ လူေျခတိတ္ၿပီး ေျခာက္ ကပ္ေနတာေပါ့..

ဒါေပမဲ့….႐ြာတစ္႐ြာမွာေတာ့ တဲစုတ္စုတ္ အိမ္ေလး တစ္အိမ္ မှာ ရွိတဲ့လူေတြ ကေတာ့ ဘာမွမြဖစ္ဘဲ အေကာင္းတိုင္း က်န္ေနသတဲ့….

မေကာင္းဆိုး႐ြားေတြလည္း အဲဒိတဲစုတ္ေလးထဲ ဝင္ဘို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားေပမဲ့ ဘယ္လိုမွ ဝင္လို႔မရၾကဘူး…..။

ကပ္ေဘးႀကီး ကင္းသြားေတာ့မွ ႐ြာကေန ေရွာင္သြားၾကတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ ျပန္လာၾကတယ္..

ျပန္ေရာက္လာတဲ့ လူေတြက ဒီလူဆင္းရဲေတြ အိမ္…..ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ကပ္ေရာဂါက ကြင္းသြားသလဲလို႔ စူးစမ္းၾကတာေပါ့..

အဲဒီမွာ ဘာသြားေတြ႕သလဲ ဆိုေတာ့…..တဲေလးရဲ႕ တံစက္ၿမိတ္ သက္ကယ္ေတြၾကားထဲမွာ ေပ႐ြက္ေခါက္ေလး တစ္ခုကို ေတြ႕ၾကရသတဲ့…..

ေပ႐ြက္ေပၚမွာ.. ေရးထိုးထားတဲ့ ဂါထာေတာ္ရဲ႕ တန္ခိုးေၾကာင့္ ကပ္ေရာဂါလည္း မဝင္ႏိုင္….မေကာင္းဆိုး႐ြားလည္း ေရွာင္ေျပး ရတဲ့ အျဖစ္ေပါ့ေနာ္..

ဒီဂါထာေလးကို ေရးကူးၿပီး အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းမွာ..ကပ္ထားရင္ ကပ္ေရာဂါ ေဘးႀကီးကနေမှြျမန္မာ တစ္ျပည္လုံး ကင္းေဝး လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္….

ယုံၾကည္သူမ်ား ဒီဂါထာကို ပူေဇာ္ၾကပါ..နန္းကေတာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္ဘူးပါတယ္….

ညဘက္ေတြ ေခွးအူေနရင္ ဂါထာကို ႐ြတ္ၿပီး အူေနတဲ့အရပ္ဘက္ ကိုလက္ၿငိဳးထိုးထားလိုက္ပါတယ္….

ထူးဆန္းတာက ေခြးအူသံ တိကနဲ ရပ္သြားတာပါ…..လုံးဝကို တိတ္ဆိတ္ သြားတာမ်ိဳး ခဏခဏ ႀကဳံရပါတယ္…. ။

ဒါေၾကာင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အိမ္မွာကပ္လႉပူေဇာ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ…..။

သိရသၼိ ံ ဂါထာေတာ္

၁။ သိရသၼိ ံ ေမ ဗုဒၶေသေ႒ာ၊

သာရိပုေတၱာစ ဒကၡိေဏ ။

ဝါမအံေသ ေမာဂၢလႅာေနာ၊

ပုရေတာ ပိဋကတၱယံ ။

၂။ ပစၦိေမ မမ အာနေႏၵာ၊

စတုဒၵိသာ ခီဏာသဝါ ။

သမႏၲာ ေလာကပါလာစ ၊

ဣႏၵာေဒဝါ သ ျဗဟၼကာ ။

၃။ ဧတေသံ အာႏု ဘာဝေန၊

သေဗၺဘယာ ဥပဒၵဝါ ။

အေနက အႏၲရာယာပိ ၊

ဝိနႆႏၲဳ အေသသေတာ ။

၁။ ဗုဒၶေသေ႒ာ – ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္

ေမ – တပည့္ေတာ္၏။သိရသၼိ ံ – ဦးေခါင္းထက္၌။

တိ႒တု – ႐ႊင္ေပ်ာ္ႏွလုံး သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း ။

သာရိပုေတၱာစ – အရွင္သာရိပုတၱရာ

မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္လည္း။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။

ဒကၡိေဏာ – လက္ယာပခုံး၌။ တိ႒တု- ရပ္တည္ သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း။

ေမာဂၢလႅာေနာ – အရွင္ေမာဂၢလႅာန္မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ ဝါမအံေသ – လက္ဝဲပခုံးထက္၌။တိ႒တု – သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း။

ပိဋကတၱယံ – ပိဋကသုံးတန္ ဓမၼကၡာန္သည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ပုရေတာ – မ်က္ႏွာမူလတ္ အေရွ႕အရပ္၌ ။ တိ႒တ ု- စံပါယ္ကိန္းဝတ္ ရပ္တည္ပါေစသတည္း ။

၂။ အာနေႏၵာ – အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ ပစၦိေမ – မ်က္ႏွာကြယ္ထား ေနာက္ရပ္ပါး၌။ တိ႒တု – ရပ္တည္သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသား။

ခီဏာသဝါ – ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ႀကီးတို႔သည္။

မမ – တပည့္ေတာ္၏။စတုဒၵိသာ – ခႏၶာတည္ရာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌။ တိ႒တု- ရပ္တည္ေနၾကပါေစသား။

သျဗဟၼကာ –ြဗဟၼာအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကွြဖစ္ကုန္ေသာ။ဣႏၵာေဒဝါသ – သၾကား နတ္ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း။ ေလာကပါလာစ – ေလာကေစာင့္ၾကပ္ နတ္ျမတ္ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း။ မမ – အကြၽႏ္ု ပ္၏ ။

သမႏၲာ – ထက္ဝန္းက်င္ ပတ္ပတ္လည္တို႔၌။

တိ႒တု- ႏွလုံး႐ႊင္ပ် ရပ္တည္ေနၾကပါေစသား။

၃။ ဧေတသံ – ထိုရတနာသုံးပါး နတ္ သိၾကားျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏။ အာႏုဘာေဝန – ရွိန္ဝါတန္ခိုး စြမ္းရည္အမ်ိ ု းမ်ိ ု းေၾကာင့္။ သေဗၺ – ႂကြင္းမဲ့ဥႆ ုံ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ ဘယဥပဒၵဝါ – ေဘးဥပါဒ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း။ အေနကအႏၲရာယာပိ – တစ္ပါးမက မ်ားလွကုန္ေသာ ကပ္အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း။ အေသသေတာ – ႂကြင္းက်န္မရွိ ပကတိအားျဖင့္။ ဝိနာသႏၲဳ – ပိန္းၾကာဖက္တြင္ ေရမတင္သို႔ ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ၾကပါေစသတည္း ။

ကပ္ႀကီး သုံးပါးကို ေက်ာ္နင္းႏိုင္ၾကပါေစ……။ကံေကာင္းသူမ်ား ဤ ဂါထာကို ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္.. .။ Credit ;orginal writer

#ရဟန္း၊ရွင္၊လူ၊သူေတာ္စင္ သတၱဝါမ်ားအားလုံး

#ကမၻာသူကမၻာသားအားလုံး

#ျမန္မာႏိုင္ငံသူျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး

#ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္မ်ားအားလုံး ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းစိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး

#ဆႏၵနဲ႔ဘဝတစ္ထပ္တည္းျဖစ္ကာ #ေရာဂႏၲရကပ္ႀကီးမွကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစ….။

#ေမတၱာျဖင့္ျပန္လည္မွ်ေဝဓမၼဒါနျပဳပါသည္ ။#ေလာကသုတ

Unicode

အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းမွာ..ကပ္ထားရင္ ကပ္ေရာဂါ ေဘးႀကီးကေန ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး ကင္းေဝးလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္….

ေရွးေရွးတုန္းကလည္း ေက်ာက္ေရာဂါ..ပုလိပ္ေရာဂါ.. ဝမ္းေရာဂါ အစရွိသျဖင့္ ကူးစက္လြယ္တဲ့ ေရာဂါဆိုးေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကဘူးတယ္…။

တ႐ြာလုံး ႐ြာလုံးကြၽတ္ ကူးကုန္ၿပီးလူေတြ အကုန္ေသၾကသတဲ့.. လူေတြေသေတာ့ မေကာင္းဆိုး႐ြားေတြ ေပ်ာ္တာေပါ့.. သူတို႔ေတြ ေပ်ာ္ျမဴးၿပီး ႐ြာေတြထဲ ဝင္လာၾကသတဲ့..

႐ြာေတြ ထဲက လူတခ်ိဳ႕လည္း တြခားလြတ္ရာ ေရွာင္တဲ့လူကေရွာင္..ေျပာင္းတဲ့လူက ေျပာင္းေပါ့….အဲလိုနဲ႔ ႐ြာေတြဟာ တစျပင္ လို အကုန္ လူေျခတိတ္ၿပီး ေျခာက္ ကပ္ေနတာေပါ့..

ဒါေပမဲ့….႐ြာတစ္႐ြာမွာေတာ့ တဲစုတ္စုတ္ အိမ္ေလး တစ္အိမ္ မှာ ရွိတဲ့လူေတြ ကေတာ့ ဘာမွမြဖစ္ဘဲ အေကာင္းတိုင္း က်န္ေနသတဲ့….

မေကာင္းဆိုး႐ြားေတြလည္း အဲဒိတဲစုတ္ေလးထဲ ဝင္ဘို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားေပမဲ့ ဘယ္လိုမွ ဝင္လို႔မရၾကဘူး…..။

ကပ္ေဘးႀကီး ကင္းသြားေတာ့မွ ႐ြာကေန ေရွာင္သြားၾကတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ ျပန္လာၾကတယ္..

ျပန္ေရာက္လာတဲ့ လူေတြက ဒီလူဆင္းရဲေတြ အိမ္…..ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ကပ္ေရာဂါက ကြင္းသြားသလဲလို႔ စူးစမ္းၾကတာေပါ့..

အဲဒီမွာ ဘာသြားေတြ႕သလဲ ဆိုေတာ့…..တဲေလးရဲ႕ တံစက္ၿမိတ္ သက္ကယ္ေတြၾကားထဲမွာ ေပ႐ြက္ေခါက္ေလး တစ္ခုကို ေတြ႕ၾကရသတဲ့…..

ေပ႐ြက္ေပၚမွာ.. ေရးထိုးထားတဲ့ ဂါထာေတာ္ရဲ႕ တန္ခိုးေၾကာင့္ ကပ္ေရာဂါလည္း မဝင္ႏိုင္….မေကာင္းဆိုး႐ြားလည္း ေရွာင္ေျပး ရတဲ့ အျဖစ္ေပါ့ေနာ္..

ဒီဂါထာေလးကို ေရးကူးၿပီး အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းမွာ..ကပ္ထားရင္ ကပ္ေရာဂါ ေဘးႀကီးကနေမှြျမန္မာ တစ္ျပည္လုံး ကင္းေဝး လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္….

ယုံၾကည္သူမ်ား ဒီဂါထာကို ပူေဇာ္ၾကပါ..နန္းကေတာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္ဘူးပါတယ္….

ညဘက္ေတြ ေခွးအူေနရင္ ဂါထာကို ႐ြတ္ၿပီး အူေနတဲ့အရပ္ဘက္ ကိုလက္ၿငိဳးထိုးထားလိုက္ပါတယ္….

ထူးဆန္းတာက ေခြးအူသံ တိကနဲ ရပ္သြားတာပါ…..လုံးဝကို တိတ္ဆိတ္ သြားတာမ်ိဳး ခဏခဏ ႀကဳံရပါတယ္…. ။

ဒါေၾကာင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အိမ္မွာကပ္လႉပူေဇာ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ…..။

သိရသၼိ ံ ဂါထာေတာ္

၁။ သိရသၼိ ံ ေမ ဗုဒၶေသေ႒ာ၊

သာရိပုေတၱာစ ဒကၡိေဏ ။

ဝါမအံေသ ေမာဂၢလႅာေနာ၊

ပုရေတာ ပိဋကတၱယံ ။

၂။ ပစၦိေမ မမ အာနေႏၵာ၊

စတုဒၵိသာ ခီဏာသဝါ ။

သမႏၲာ ေလာကပါလာစ ၊

ဣႏၵာေဒဝါ သ ျဗဟၼကာ ။

၃။ ဧတေသံ အာႏု ဘာဝေန၊

သေဗၺဘယာ ဥပဒၵဝါ ။

အေနက အႏၲရာယာပိ ၊

ဝိနႆႏၲဳ အေသသေတာ ။

၁။ ဗုဒၶေသေ႒ာ – ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္

ေမ – တပည့္ေတာ္၏။သိရသၼိ ံ – ဦးေခါင္းထက္၌။

တိ႒တု – ႐ႊင္ေပ်ာ္ႏွလုံး သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း ။

သာရိပုေတၱာစ – အရွင္သာရိပုတၱရာ

မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္လည္း။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။

ဒကၡိေဏာ – လက္ယာပခုံး၌။ တိ႒တု- ရပ္တည္ သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း။

ေမာဂၢလႅာေနာ – အရွင္ေမာဂၢလႅာန္မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ ဝါမအံေသ – လက္ဝဲပခုံးထက္၌။တိ႒တု – သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း။

ပိဋကတၱယံ – ပိဋကသုံးတန္ ဓမၼကၡာန္သည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ပုရေတာ – မ်က္ႏွာမူလတ္ အေရွ႕အရပ္၌ ။ တိ႒တ ု- စံပါယ္ကိန္းဝတ္ ရပ္တည္ပါေစသတည္း ။

၂။ အာနေႏၵာ – အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ ပစၦိေမ – မ်က္ႏွာကြယ္ထား ေနာက္ရပ္ပါး၌။ တိ႒တု – ရပ္တည္သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသား။

ခီဏာသဝါ – ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ႀကီးတို႔သည္။

မမ – တပည့္ေတာ္၏။စတုဒၵိသာ – ခႏၶာတည္ရာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌။ တိ႒တု- ရပ္တည္ေနၾကပါေစသား။

သျဗဟၼကာ –ြဗဟၼာအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကွြဖစ္ကုန္ေသာ။ဣႏၵာေဒဝါသ – သၾကား နတ္ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း။ ေလာကပါလာစ – ေလာကေစာင့္ၾကပ္ နတ္ျမတ္ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း။ မမ – အကြၽႏ္ု ပ္၏ ။

သမႏၲာ – ထက္ဝန္းက်င္ ပတ္ပတ္လည္တို႔၌။

တိ႒တု- ႏွလုံး႐ႊင္ပ် ရပ္တည္ေနၾကပါေစသား။

၃။ ဧေတသံ – ထိုရတနာသုံးပါး နတ္ သိၾကားျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏။ အာႏုဘာေဝန – ရွိန္ဝါတန္ခိုး စြမ္းရည္အမ်ိ ု းမ်ိ ု းေၾကာင့္။ သေဗၺ – ႂကြင္းမဲ့ဥႆ ုံ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ ဘယဥပဒၵဝါ – ေဘးဥပါဒ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း။ အေနကအႏၲရာယာပိ – တစ္ပါးမက မ်ားလွကုန္ေသာ ကပ္အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း။ အေသသေတာ – ႂကြင္းက်န္မရွိ ပကတိအားျဖင့္။ ဝိနာသႏၲဳ – ပိန္းၾကာဖက္တြင္ ေရမတင္သို႔ ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ၾကပါေစသတည္း ။

ကပ္ႀကီး သုံးပါးကို ေက်ာ္နင္းႏိုင္ၾကပါေစ……။ကံေကာင္းသူမ်ား ဤ ဂါထာကို ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္.. .။ Credit ;orginal writer

#ရဟန္း၊ရွင္၊လူ၊သူေတာ္စင္ သတၱဝါမ်ားအားလုံး

#ကမၻာသူကမၻာသားအားလုံး

#ျမန္မာႏိုင္ငံသူျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး

#ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္မ်ားအားလုံး ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းစိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး

#ဆႏၵနဲ႔ဘဝတစ္ထပ္တည္းျဖစ္ကာ #ေရာဂႏၲရကပ္ႀကီးမွကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစ….။

#ေမတၱာျဖင့္ျပန္လည္မွ်ေဝဓမၼဒါနျပဳပါသည္ ။#ေလာကသုတ