Knowledge

လူေတြ ထင္မထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ တခုြပီးတခု ဆက္တိုက္လာမယ္တဲ့…

လူေတြ ထင္မထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ တခုြပီးတခု ဆက္တိုက္လာမယ္တဲ့….

ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ဦးမွာလဲ

ျမန္မာ့အေရး ေရာ

ကမ႓ာ့အေရးပါ

လူသားေတြက အဓိကမက်ေတာ့ဘူ တဲ့….

ဝိဇၨာနတ္ေတြ နဲ႔မိစၧာ နတ္ေတြ လြန္ဆြဲေနတာပါ တဲ့….

လူေတြ ထင္မထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ တခုၿပီးတခု ဆက္တိုက္လာမယ္တဲ့….

မိစၧာနတ္ေတြက အဆမတန္မ်ားေနလို႔

တန္ခိုးႀကီးတဲ့ နတ္ေတြ ကူညီလို႔ရေအာင္

ေကာင္းမူ႔ကုသိုလ္ေတြမ်ားမ်ားလုပ္ဖို႔ နဲ႔

ငါးပါးသီလ လံုျခံဳဖို႔ တိုက္တြႏ္ုးေပးပါ….

အဲဒါဆိုရင္ ျမန္ျမန္ၿပီးလိမ့္မယ္ တဲ့…..

ဒီအတိုင္းသြားရင္ေတာ့….

ပ်က္စီးမူ႔ေတြ အမ်ားႀကီး နဲ႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ြကာလိမ့္ဦးမယ္ တဲ့….

ေကာင္းမူ႔ကုသိုလ္ လုပ္တိုင္း နတ္ေတြကို အမွ်ေပးၾကပါတဲ့…..

မွတ္ခ်က္

ဘာပဲေရးေရး ဘာပဲေျပာေျပာ

အဆဲခံရမွာ မို႔

ယံုၾကည္ပါလို႔ မေျပာသလို

မယံုၾကည္နဲ႔လို႔လည္း မေျပာလိုပါဘူး။

နားဝ ၾကားသမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေဝတာပါ….။

ဘယ္သူေျပာမွန္းမသိတဲ့အတြက္

ဘာသက္ေသြပခ်က္မွ မရွိပါဘူး။

ဦးျမင့္ခိုင္

Unicode

လူေတြ ထင္မထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ တခုြပီးတခု ဆက္တိုက္လာမယ္တဲ့….

ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ဦးမွာလဲ

ျမန္မာ့အေရး ေရာ

ကမ႓ာ့အေရးပါ

လူသားေတြက အဓိကမက်ေတာ့ဘူ တဲ့….

ဝိဇၨာနတ္ေတြ နဲ႔မိစၧာ နတ္ေတြ လြန္ဆြဲေနတာပါ တဲ့….

လူေတြ ထင္မထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ တခုၿပီးတခု ဆက္တိုက္လာမယ္တဲ့….

မိစၧာနတ္ေတြက အဆမတန္မ်ားေနလို႔

တန္ခိုးႀကီးတဲ့ နတ္ေတြ ကူညီလို႔ရေအာင္

ေကာင္းမူ႔ကုသိုလ္ေတြမ်ားမ်ားလုပ္ဖို႔ နဲ႔

ငါးပါးသီလ လံုျခံဳဖို႔ တိုက္တြႏ္ုးေပးပါ….

အဲဒါဆိုရင္ ျမန္ျမန္ၿပီးလိမ့္မယ္ တဲ့…..

ဒီအတိုင္းသြားရင္ေတာ့….

ပ်က္စီးမူ႔ေတြ အမ်ားႀကီး နဲ႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ြကာလိမ့္ဦးမယ္ တဲ့….

ေကာင္းမူ႔ကုသိုလ္ လုပ္တိုင္း နတ္ေတြကို အမွ်ေပးၾကပါတဲ့…..

မွတ္ခ်က္

ဘာပဲေရးေရး ဘာပဲေျပာေျပာ

အဆဲခံရမွာ မို႔

ယံုၾကည္ပါလို႔ မေျပာသလို

မယံုၾကည္နဲ႔လို႔လည္း မေျပာလိုပါဘူး။

နားဝ ၾကားသမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေဝတာပါ….။

ဘယ္သူေျပာမွန္းမသိတဲ့အတြက္

ဘာသက္ေသြပခ်က္မွ မရွိပါဘူး။

ဦးျမင့္ခိုင္